Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona lisäsi vuoropuhelua kuntien ja yrittäjien välillä Varsinais-Suomessa

Poikkeuksellinen kevät on pakottanut meitä uudistamaan vuosien varrella vakiintuneiksi muodostuneita toimintamalleja ja työtapoja. Tapaamiset, kokoukset, valmennukset ja palaverit on siirretty lyhyessä ajassa verkkoympäristöön. Vaikka paperittomasta toimistosta ja etätyöstä on puhuttu jo pitkään, on todellisuus digivalmiuksista selvinnyt tämän poikkeustilanteen myötä. Monessa organisaatiossa on ohjelmistot ja laitteet laitettu uusiksi pikavauhdilla, kun vanha kalusto ei ole kyennyt palvelemaan täysimittaisesti etätyön vaatimuksia. Onneksi näistä käytännön haasteista on hiljalleen selvitty ja arki rullaa hyvässä vauhdissa eteenpäin uusien työtapojen ja työvälineiden tukemana.

Kuten sanotaan, kriisi on aina myös mahdollisuus muutokseen.

Varsinais-Suomen Yrittäjissä yksi hieno esimerkki uudesta kriisin myötä syntyneestä toimintamallista on jokaviikkoinen kuntajohdon ja yrittäjäyhdistysten puheenjohtajien kokous. Maaliskuussa koronakriisin alkumetreillä käynnistetty ja kevään kuluessa säännölliseksi muotoutunut virtuaalikokoontuminen on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi välittää tietoa ajankohtaisista aiheista sekä käydä samalla kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua välillä hyvin vapaamuotoisen ohjelman ympärillä. Säännölliset keskustelumme ovat avanneet uusia yhteyksiä yrittäjien ja kuntien välille ja palautteet osallistujilta ovat olleet hyvin positiivisia. Varmaa on se, että yhteisiä virtuaalikokouksia tullaan jatkamaan myös suurimman tarpeen poistumisen jälkeen.

Yhteistyölle ja vuoropuhelulle on tällä hetkellä suuri tarve.

Sekä yritykset että kunnat kohtaavat merkittäviä perustoimintaan kohdistuvia haasteita. Kun rajoitustoimia asteittain puretaan, alkaa koronakriisin ensimmäinen, akuutti vaihe olla kohta takanapäin. Pitkän aikavälin vaikutukset tulemme kuitenkin näkemään ja kokemaan vasta ensi syksystä lähtien.

Jo nyt on selvää, että yritysten äkillisesti leikkaantuneet liikevaihdot vaikuttavat yritystoiminnan ohella vahvasti myös kuntien verokertymään, mikä väistämättä tuo uudenlaisia haasteita jo valmiiksi tiukilla olleeseen kuntatalouteen ja sitä kautta kuntien investointi- ja palvelukykyyn. Käsillä oleva kriisi uhkaa heikentää alueellisen elinvoiman näkymiä moneksi vuodeksi eteenpäin.

Kuntien tulevaisuus rakentuu hyvän elinvoimapolitiikan varaan.

Yhteys kuntien ja yritysten menestymisen välillä on tiiviimpi kuin ehkä aiemmin olemme kyenneet ymmärtämään. Viime kuukaudet ovat osoittaneet meille sen, että tarvitsemme uudenlaista yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta pystymme vastaamaan edessämme oleviin haasteisiin.

Yhteistyön ja vuoropuhelun ohella tarvitsemme lähitulevaisuudessa rohkeutta sekä yrityksissä että kunnissa. Rohkeutta innovoida ja kokeilla uutta. On mietittävä yhä avoimemmin, mitä ratkaisuja yritykset voisivat tuoda kunnan tarpeisiin. Ainoastaan säännöllisen vuoropuhelun sekä kuntien ja yritysten innovatiivisen yhteistyön kautta löydämme uusia ja luovia ratkaisuja, joiden avulla voimme rakentaa alueellemme kestävää elinvoimaa ja menestystä.

 

Lassi Rosala
lassi rosala omistajanvaihdospalvelu varsinais-suomen yrittäjät yrityksen omistajanvaihdokset

Lassi Rosala työskentelee elinkeinoasioiden päällikkönä Varsinais-Suomen Yrittäjissä. Ota yhteyttä >>