Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinajärjestelmä kuntoon

 

Tuoreen uutisen mukaan Metsäteollisuus on irtautumassa liittokohtaisesta työehtosopimusjärjestelmästä. Metsäteollisuudessa siirrytään työpaikkakohtaiseen eli paikalliseen sopimiseen. Tämä on työmarkkinapolitiikkaa muuttava järisyttävä uutinen. Meille yrittäjille se on hyvä uutinen. Olemme vuosia taistelleet paikallisen sopimisen puolesta ja sopimisen kieltoja vastaan.

Suomessa on globaalistikin ajateltuna miltei maailman jäykimmät työmarkkinat. Keskitetyillä työehtosopimusten palkkaratkaisuilla on palkankorotukset määritelty vientiteollisuuden palkanmaksukyvyn mukaan. Palkat ovat perinteisesti joustaneet vain ylöspäin. Työntekijöille on maksettu peruspalkat riippumatta heidän työtaidostaan tai tehokkuudestaan. Globaalissa kilpailussa myös palkkojen tulisi joustaa yritysten maksukyvyn mukaan.

Työlainsäädännössä on noin 50 sopimisen kieltoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja ei kuulu työnantajaliittoon, se ei saa sopia työehdoista toisin työehtosopimusten sallimalla tavalla. Tämä syrjii järjestäytymättömiä yrityksiä. Globaalissa ja dynaamisessa maailmassa olisi tärkeätä saada sopia joustavasti palkkojen ohella myös muista työsuhteen ehdoista ja työolosuhteista.

Työmarkkinajäykkyydet ovat johtaneet siihen, että Suomessa on aivan poikkeuksellisen paljon yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjien määrä on 2000-luvulla kasvanut 50 prosentilla. Tällä hetkellä yksinyrittäjiä on yli 180 000. Syynä tähän kasvuun on se, että yrittäjät eivät uskalla palkata henkilöstöä suuren taloudellisen riskin takia. Myös vuokratyön määrän lisääntyminen on merkki työmarkkinajäykkyyksistä.

On ollut ikävä havaita, että ammattiyhdistysliike vastustaa kaikkia muutoksia yhteiskunnassa. Vastustaminen tapahtuu jopa heidän jäsentensä etuja vastaan isossa kuvassa. On ilmeisesti niin, että oma valta ja saavutetut edut on tärkeämpi asia kuin Suomen pelastaminen. Työmarkkinajäykkyydet vähentävät yritysten kilpailukykyä jolloin yritystoiminta vähenee ja syntyy työttömyyttä.

Lisäksi ay-liike perustelee vastustustaan sillä, että työpaikalla tapahtuva sopiminen tulee olemaan hankalaa. Näin varmasti onkin, koska ay-liikkeellä ei ole luottamusmiestä kuin alle 10 prosentissa työpaikoista. Suomen Yrittäjät ei vastusta järjestäytymistä. Sopimusvapaus kuitenkin edellyttää, että työnantajalle löytyy sopijapuoli, jonka tässä tapauksessa tulee olla työpaikalla työntekijöiden yhteisesti valitsema luottamusvaltuutettu. 

Suurin osa suomalaisista kannattaa sopimista työpaikoilla. Tuoreen gallupin mukaan 67 prosenttia työllisistä kannattaa työehdoista sopimista työpaikoilla silloin, kun sekä työntekijä että -antaja sitä yhdessä haluavat.

Suomen Yrittäjät on vuosia taistellut yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Työmarkkinajäykkyyksien poistaminen on ollut ensisijainen tavoite. Elämme suurten muutosten aikaa.

Jyrki Hakkarainen, yrittäjä
puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät 

 

Jyrki Hakkarainen
jyrki hakkarainen varsinais-suomen yrittäjät kiskon laki

Jyrki Hakkarainen on Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Kiskon laki Oy:n yrittäjä.