Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmotivaatio ratkaisee tuloksen

Motivaation merkityksestä työelämässä on kirjoitettu ja keskusteltu paljon. Motivoitunut ja työhönsä tyytyväinen työntekijä on työyhteisölle tärkeä voimavara. Työelämän muuttuessa ja etätyöskentelyn lisääntyessä työntekijöiden motivaatio on suuri haaste.

Vuorovaikutus vie motivaatiota eteenpäin

Työhön motivoituneet työntekijät korreloivat positiivisesti työyhteisön toimivuuden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kanssa. Motivaatio linkittyy vuorovaikutuksen ilmapiiriin, joka ohjaa henkilöstön toimintaa ja tavoitteita. Tutkimusten mukaan henkilöstön osallistaminen lisää työntekijöiden sitoutumista ja suoritusintoa. Tiedon ei pidä kulkea vain ylhäältä alaspäin jo lukkoon lyötyinä päätöksinä. On tärkeää, että työntekijät saavat tiedon käynnissä olevista muutoksista ja suunnitelmista jättämällä tilaa myös työntekijöiden kysymyksille ja palautteille.

Työyhteisön ilmapiiri ja sosiaaliset vuorovaikutustaidot vaikuttavat suuresti monen työmotivaatioon. Työkavereilta saatu kannustus, arvostus, rakentava palaute ja ilo ovat työmotivaatioon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Myös hyvä suhde esimieheen on tärkeää. Tunneäly, eli kyky tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä tunteita rakentavasti, on tärkeä työelämätaito.

Toisaalta kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja muut työyhteisön ongelmat heikentävät tai jopa hävittävät työmotivaation.

Työn merkityksellisyys tukee työmotivaatiota

Työmotivaation kannalta on hyvin tärkeää, että ihminen kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, saa arvostusta ja onnistumisen elämyksiä. Innostuneet ihmiset nauttivat työn tekemisestä ja kokevat tekevänsä hyvää ja tärkeää työtä. Tunteilla on vaikutusta tekemisen laatuun ja määrään. Mitä enemmän positiivisia tunteita työyhteisössä koetaan, sitä enemmän on luovuutta, ajattelun joustavuutta ja monipuolisuutta. Nämäkin tukevat työyhteisön jäsenten työmotivaatiota.

Työn merkityksellisyyttä voidaan johtamisen kautta vahvistaa välittämisellä, valtuuttamisella ja luottamuksella, viestimällä toiminnan päämääristä ja tavoitteiden mukaiseen toimintaan viitoittaminen omalla esimerkillä.

Tämän päivän työelämässä ja johtamisessa tarvitaan syvällisempää tietoa ihmisten motivaatiosta. Organisaatioiden ulkopuolinen maailma muuttuu ja monimutkaistu vauhdilla. Motivoitunut henkilöstö ja hyvällä asenteella toimiva tiimi tuottaa onnistumisia ja konkreettisia tuloksia. Suomen Nuorten Leijonien tuoreet MM-mitalistit näyttivät meille esimerkkiä, mitä tekemiseen sitoutunut ja motivoitunut joukkue saa yhdessä aikaan.

Motivaatiota käsittelevässä webinaarissamme 27.01.2021 klo 9–10.30 Motivaatiotalo Oy:n asiantuntijoiden Kirsi Maneliuksen ja Päivi Mayorin seurassa virittäydytään motivaatiotekijöihin ja miten valjastamme motivaatiotekijät avuksi tuomaan draivia ja energiaa tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Sinikka Leino
asiakkuusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu Oy

 

 

 

Sinikka Leino
sinikka leino turun amk varsinais-suomen yrittäjät

Sinikka Leino työskentelee asiakkuusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa sekä toimii Henry ry:n Turun alueverkoston vetäjänä. Sinikalla on noin 30 vuoden kokemus asiakastyöstä ja kehittämisestä. Hän on luonut vahvan osaamisen ja näkemyksen kuunnella ja huomioida asiakkaiden tarpeet.