Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uudistuminen on jatkuvaa – kuuntele herkällä korvalla ja näe kauas

Varsinaissuomalaiset yritykset elävät korona-pandemian aiheuttamia poikkeuksellisia aikoja ja yritykset kamppailevat olemassaolostaan. Samalla, kun koronavirus on herättänyt kollektiivista auttamishalua ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, se on myös pakottanut meidät pysähtymään ja miettimään, miten tästä selviämme.

Koronan aiheuttamana haasteellisena aikana vanhat toimintatavat eivät enää takaa menestystä, vaan haasteisiin vastaaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen vaativat uudistumista sekä ajattelussa että toiminnassa. Epävarmuus tarjoaa oivan mahdollisuuden miettiä mahdollisia investointeja sekä toiminnan ja uudenlaisten toimintatapojen ja liiketoiminnan kehittämistä. Nyt on aika pohtia myös sitä, miten tasoitamme tietä uuteen nousuun koronakriisin jälkeen, kehittämällä toimintaa ja tehostamalla prosesseja sekä ottamalla käyttöön esimerkiksi digitaalisia työkaluja. Uudistuminen on tärkeä osa kilpailukykyä, sillä tuottavuus ja uudistuminen kulkevat käsi kädessä.

Kansainvälistyminen, teknologian kehitys, asiakaskäyttäytymisen muutokset ja ympäristömuutos ovat johtaneet viime vuosina kiihtyvällä vauhdilla muuttuvaan toimintaympäristöön, mikä tarkoittaa yrityksille määrätietoista kehittämistä tulosten parantamiseksi. Rahoitusta voi hakea mm. konseptointityöhön ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen ja testaamiseen esim. ELY-keskukselta tai Business Finlandilta.

Uudistumismatka on oppimismatka

Uudistumismatka on tärkeä tavoitteellinen ohjelma.  Uudistuminen on vuorovaikutuksellisuutta, kokeiluja, arviointeja ja oppimista. Matka ja sen tuomat tulokset vaativat sinnikkyyttä, uudenlaista johtajuutta ja osaamista. Onneksi kehittäminen on joukkuelaji, joten sumun läpi ei tarvitse suunnistaa yksin. Turun ammattikorkeakoulu Varsinais-Suomen Yrittäjien kumppanina on sitoutunut olemaan tukijana ja sparraajana jäsenyritysten uudistumisessa ja kehittämisessä. Autamme havaitsemaan ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet, kehittämään niitä ja toteuttamaan ne. Olemme apunasi esim. rahoitushakemusten suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.

Juuri nyt on aika reivata matkalle uusi suunta.

Katso lisää täältä >>

Kirjoittaja Sinikka Leino toimii asiakkuusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa.

 

 

 

 

 

Sinikka Leino
sinikka leino turun amk varsinais-suomen yrittäjät

Sinikka Leino työskentelee asiakkuusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa sekä toimii Henry ry:n Turun alueverkoston vetäjänä. Sinikalla on noin 30 vuoden kokemus asiakastyöstä ja kehittämisestä. Hän on luonut vahvan osaamisen ja näkemyksen kuunnella ja huomioida asiakkaiden tarpeet.