Etsi

Yrittäjä, onnistu rekrytoinnissa

Rekrytointi on yksi suurimmista yrityksen tekemistä investoinneista ja kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa useilla toimialoilla. Menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa pk-yritysten on kyettävä rakentamaan mielikuva houkuttelevasta työnantajasta. Hyvällä työnantaja- ja yrityskuvalla on kasvava merkitys yrityksen liiketoiminnassa ja siitä syystä rekrytointiin kannattaa panostaa.

Rekrytointi on haaste pk-yritykselle, mutta myös suuri mahdollisuus ja sijoitus tulevaisuuteen. Onnistunut rekrytointi on aina kahden kauppa, jonka tavoitteena on löytää tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ.

Pk-yrityksessä korostuu henkilön palkkaaminen määrätyn tehtävän sijaan organisaation yleiseksi resurssiksi. Työelämän muutostilanteissa on oletettavaa, että organisaation ja rekrytoidun työntekijän menestyessä työroolit ja työn tekemisen rakenteet muuttuvat. Kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa, tulisi rekrytoinnissa keskittyä myös hakijan yhteistyövalmiuksiin, potentiaaliin ja uudistumiskykyyn. Oikeanlainen työntekijä kykenee rakentamaan ja muokkaamaan sopivan roolin itselleen aina uudestaan.

Rekrytointi on taitolaji, jossa tasapainottelevat ammattitaito, aito kiinnostus ihmistä kohtaan, oikea ajoitus, perusteellisuus ja inhimillisyys. Toimivat työkalut helpottavat prosessin tehokasta läpivientiä.

Virtual CV ja muut työkalut avuksi rekrytointiin

Virtualcv.fi-palvelu auttaa pk-yrityksiä uuden työntekijän rekrytoimisessa. Palvelu tarjoaa rekisteröityneelle yrityskäyttäjälle mahdollisuuden etsiä sopivia työntekijöitä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudesta. Rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen on maksutonta.

Yritys voi palvelun avulla tehdä hakuja sekä muokata ja tallentaa niitä. Hakutoiminnot ovat monipuolisia ja helppoja omaksua. Yritys voi myös kiinnittää seurantaan potentiaalisen työnhakijan tai –hakijoita myöhempää rekrytointitarvetta varten. Palvelussa on myös helppo aloittaa viestien vaihto yhden tai useamman työnhakijan kanssa.

Virtual CV on toteutettu osana SMErec-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. SMErec –hankkeessa on toteutettu myös muita pk-yrityksen rekrytointia tukevia työkaluja.

Tutustu palveluun: virtualcv.fi

Lisätietoja SMErec –hankkeesta: smerec.karelia.fi

Sinikka Leino
sinikka leino turun amk varsinais-suomen yrittäjät

Sinikka Leino työskentelee asiakkuusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa sekä toimii Henry ry:n Turun alueverkoston vetäjänä. Sinikalla on noin 30 vuoden kokemus asiakastyöstä ja kehittämisestä. Hän on luonut vahvan osaamisen ja näkemyksen kuunnella ja huomioida asiakkaiden tarpeet.