Etsi

Yrittäjäjärjestö muuttuvassa maailmassa

Näin keväällä luonnon puhjetessa kukkaan ja uudistuessa, on sopiva hetki pysähtyä pohtimaan yrittäjäjärjestön tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa. Yrittäjäjärjestö on jäsenyrittäjiensä edunvalvoja. Yrittäjäjärjestön tehtävä pelkistettynä on luoda parhaat yrittämisen olosuhteet toiminta-alueellaan.  Suomen Yrittäjät ry toimii valtakunnallisesti ja globaalisti, Varsinais-Suomen yrittäjät ry Varsinais-Suomessa ja paikallisyhdistykset toimivat omien kuntiensa alueella. 

Järjestömme haasteena on saada jäseniksi mahdollisimman moni pieni ja keskisuuri yritys. Mitä enemmän yrittäjäjärjestössä on jäseniä, sitä isompi vaikutusvalta meillä on yrittäjiä koskeviin asioihin. Etenkin nuoret yrittäjät odottavat järjestöltä erilaista palvelulupausta ja toimintaa kuin vanhemmat yrittäjäpolvet. Nuoret yrittäjät kulkevat digitaalisessa ajassa selkeästi yritystoiminnan kehittäminen ja kaupanteko edellä.

Järjestöpalveluitamme tuleekin kehittää erityisesti netissä, siellä missä nuoret yrittäjät ja heidän asiakkaansa ovat. Digitaalinen jäsenkortti voisi mahdollistaa jäsenetujen tai alennusten tarjoamisen vaikka kaikille järjestön jäsenille ja toimia markkinointialustana. Yrittäjäjärjestöt ovat myös kehittämässä mobiilisti toimivia palveluita.

Yrittäjäjärjestö on nopeaan tahtiin myös harmaantumassa. Senioriyrittäjille tulee kehittää omia palveluita. Monet seniorit ovat myös kiinnostuneita sparraamaan ja mentoroimaan nuorempia yrittäjiä. Senioreilla on lisäksi kiinnostusta toimia sijoittajina ja tarjota rahoitusta alkavalle yrittäjälle. Senioreilla on aiempaa enemmän vapaa-aikaa, mihin tarpeeseen täytyy luoda paikallisyhdistyksissä mielekästä toimintaa.

Uskon, että maailman muuttuessa on myös yrittäjäjärjestössä tapahtumassa tulevina vuosina suuria rakenteellisia muutoksia. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kiristyy. Ihmisten motivaatio hoitaa yhteisiä asioita vaihtelee. Kiinnostus pelkkään virkistystoimintaan on vähenemässä. Muuttuvassa maailmassa on paikallisyhdistysten mietittävä oman toimintansa kärkiä.

Jos maakuntauudistus aikanaan tulee, on sillä väistämättä vaikutuksia myös aluejärjestöihin. Jo tällä hetkellä on pienimmät aluejärjestöt ovat samaa kokoa kuin suurimmat paikallisyhdistykset. Tämä tarkoittaa erilaista palvelulupausta Suomen eri osissa. EU:n murros, Suomen poliittinen tilanne ja digitalisaatio laittavat myös Suomen Yrittäjät miettimään oman toimintansa rakennetta ja painopisteitä.

Muuttuva maailma on järjestölle haaste, mutta myös mahdollisuus. On erittäin mielenkiintoista saada olla yhdessä teidän yrittäjien, luottamushenkilöiden ja osaavan toimihenkilökunnan kanssa pohtimassa ja linjaamassa yrittäjäjärjestön tulevan toiminnan suuntaamista. Erityisesti toivomme palautetta kentältä siitä, mitä te jäsenyrittäjät toivotte ja haluatte. Olemme teitä varten.

 

 

Jyrki Hakkarainen

Jyrki Hakkarainen on Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja yrittäjä.