Etsi

Yrittäjän maailma on mahdollisuuksia täynnä

[kaupallinen yhteistyö]

Säästöpankkiryhmä julkaisi marraskuussa Säästämisbarometrin, jonka tulokset suorastaan yllättivät allekirjoittaneen. Barometrin mukaan yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tuntevansa seuraavat asiat: yrityksen kassanhallintavälineet ja tuleviin investointeihin sekä yrittäjän eläköitymiseen varautumisen. Barometrissa ei kuitenkaan otettu kantaa tärkeämpiin kysymyksiin.

Ovatko vastaajat mieltäneet pankkitilin tai tililimiitin kassanhallintavälineiksi vai ovatko muutkin ratkaisut tiedossa? Onko yrityksellä mahdollisuus miettiä erilaisia toteutustapoja tuleviin investointeihin pitkällä aikavälillä? Onko eläköitymissuunnitelmana jokin muu kuin yrityksen myyminen tulevaisuudessa?

”Ja ennen kaikkea, vaikka edellä mainitut asiat olisivatkin tuttuja, ovatko ne käytössä tosielämässä?”

Vastaukset riippuvat varmasti vastaajasta, mutta oman kokemukseni mukaan tietämys eri ratkaisuvaihtoehdoista ja ratkaisujen toteuttamisesta on melko vähäistä.

Olen tänä vuonna keskittynyt yritysten ja yrittäjien varallisuuden hoitamiseen Liedon Säästöpankissa. Asiakastapaamisissa ei niinkään ole kyse vain kertyneen varallisuuden sijoittamisesta, vaan yhdessä yrittäjän kanssa hahmottelemme seuraavia asioita:

  • miten yrityksen kassavirta saataisiin tasaisemmaksi
  • mitä investointeja on suunnitteilla ja miten investoinnit on tarkoitus rahoittaa
  • riittävätkö yrityksen vakuudet
  • voidaanko erilaisilla ratkaisuilla hajauttaa riskejä
  • halutaanko työntekijöitä sitouttaa yritykseen tai mahdollisesti palkita heitä
  • miten yrittäjän oma taloudellinen hyvinvointi sekä tulevaisuudessa siintävät eläkepäivät ovat hoidettu?

Yritysten ja yrittäjien tilanteet ovat aina niin erilaisia, ettei ole olemassa vain yhtä tuotetta tai ratkaisua, joka sopisi kaikille.

Kun yrittäjällä on tahto uudistua, ratkaisu kyllä löytyy

Keskustelujen tavoitteena on, että yrittäjät saavat uusia näkökulmia ja työkaluja, mikäli edellä mainitut asiat askarruttavat tai aiheuttavat murheita.  Kun yrittäjällä on tahto tehdä asioita uudella tavalla ja tahto edetä yhteisesti valittujen ratkaisujen kanssa, autan niiden toteutuksessa.

Palatakseni vielä Säästämisbarometrin tuloksiin, joka neljäs ei tuntenut lainkaan jutun alussa mainitsemiani asioita. Tämä, jos mikä huolestuttaa minua erityisesti. Onneksi ratkaisu on olemassa. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinunkin tilanteeseesi sopivat ratkaisut.

PS. Oli yrittäjille tai yrityksille suunnatut varallisuuden hoitamisen ratkaisut sinulle tuttuja tai eivät, osallistu Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämään Aamuravisteluun keskiviikkona 20.11.2019 klo 8 – 10 LähiTapiola Varsinais-Suomen tiloissa, Yliopistonkatu 14 A, Turku. Nähdään siellä!

 

Markku Ansamaa
markku ansamaa liedon säästöpankki

Markku Ansamaa on Liedon Säästöpankin Yrityskonttorin sijoituspäällikkö, joka päivittäisessä työssään keskittyy yritysten ja yrittäjän varallisuuden hoitoon.