Etusivu > Varsinais-Suomen Yrittäjät > Palvelut Ja Edut Jasenille > Verkkopalvelut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Varsinais-Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Varsinais-Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää ilmoittautumisohjeiden yhteydessä nimetty yrittäjäyhdistys:

* Suomen Yrittäjät ry,

* Suomen Yrittäjien aluejärjestö tai

* Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys.

Tapahtumarekisteristä vastaavan henkilö on tapahtumakoordinaattori Niina Pekkala,

2. Rekisteröidyt

Tapahtumaan ilmoittautuneet

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tapahtumailmoittautumisen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

* Tapahtumasta kertominen

* Tapahtuman laskuttaminen

* Tapahtuman palautteen kerääminen

* Vastaavien tapahtumien markkinointi

Tapahtumaan osallistuville yrityksille markkinoimme yrittäjäyhdistyksen jäsenyyttä.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Tapahtumarekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

* nimi

* yhteystiedot

* laskutustiedot

* järjestön jäsenyys

Tapahtuman niin vaatiessa kysytään

* allergiatiedot

* syntymäaika

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tapahtuman ilmoittautumisohjeissa olevalle yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

* Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kyseisen tapahtuman yhteistyökumppaneille jälkimarkkinointia varten ellei osallistuja ole sitä ilmoittautumisen yhteydessä erikseen kieltänyt

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

* Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät järjestävän yhdistyksen tapahtumasta vastaavat henkilöt.

* Henkilötietoja voivat käsitellä myös tapahtuman alihankkijat kuten catering-palvelut.

* Henkilötietoja voivat käsitellä tapahtuman laskutuksesta vastaavat palveluntarjoajat kuten tilitoimistot.

Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tapahtumarekisterin tietojen keräämisessä voidaan käyttää seuraavia välineitä:

* Yrittäjät.fi –sivun tapahtumalomake (Drupal)

* Webropol

* Lyyti

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen perusteella ei tehdä automaattia päätöksiä tai profilointia.