Etusivu > Varsinais-Suomen Yrittäjät > Palvelut Jasenille > Kansainvalista Osaamista Yrityksiin

Etsi

Hyödyllisiä linkkejä

REKRYTOINTI JA PALKKAUS.

Tietoa työnantajille oleskeluluvista, työnteko-oikeudesta ja työnantajan velvollisuuksista. Maahanmuuttovirasto.
http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyonantajalle

Muistilista työnantajalle ulkomaisen työntekijän rekrytointiprosessiin
http://come2.fi/fi/tyonantajapalvelut/tyonantajan-muistilista/

Ulkomailta muuttaneen verotuksesta
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/

Tietoa pakolaisen tai turvapaikanhakijan palkkaamisesta. Palkanlaskenta Oy. 2015.
https://www.palkkaus.fi/Cms/Article/ohje_tyo_nantajalle_pakolaisen_palkkaamisesta

TALOUDELLINEN TUKI

Rekrytointikokeilu (työnantajan näkökulmasta) TE-palvelut. 2017.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/rekrytointikokeilu/index.html

Työkokeilu (työnantajan näkökulmasta) TE-palvelut. 2017. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyokokeilu_tyonantajalle/index.html

Palkkatuki (työnantajan näkökulmasta) TE-palvelut. 2017.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

TYÖPAIKKA, TYÖYHTEISÖ

Maahanmuuttajat työpaikalla. Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Osuma 2007. (pdf)
https://www.ksao.fi/images/webattach.php?a=1885

Monikulttuurisuus työyhteisössä. Julkaisu työnantajille. MoniQ 2006. (pdf)
https://www.yhdenvertaisuus.fi/@Bin/114924/Julkaisu_tyonantajille.pdf

TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

Baana-hankkeen nettisivut. Hanke tarjoaa tukea maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkaamiseen ja perehdyttämiseen.
http://baanalla.fi/tyonantajalle/

Monikulttuurinen työelämä. Työterveyslaitos
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/

Perehdyttämisen tueksi:
Töissä Suomessa -opas. Opasta voi käyttää myös perehdyttämisen tukena.
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/

Varsinais-Suomen Yrittäjät kehittää rekrytointiprosesseja ja edistää osaavan, maahanmuuttajataustaisen työvoiman saatavuutta pk-yrityksiin osana Vertaista vailla-hanketta (ESR). Kumppaneina tässä työssä ovat Turun AMK, Turun yliopiston Brahea-keskus, Turun kaupunki, Humanistinen ammattikorkeakoulu, SPR ja joukko muita toimijoita.