Etusivu > Varsinais-Suomen Yrittäjät > Palvelut Jasenille > Verkkopalvelut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Varsinais-Suomen Yrittäjien sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Varsinais-Suomen Yrittäjien sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää sidosryhmäviestissä nimetty yrittäjäyhdistys:

Suomen Yrittäjät ry,

Suomen Yrittäjien aluejärjestö tai

Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys

Sidosryhmärekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät sidosryhmäviestistä.

2. Rekisteröidyt

yhdistyksen sidosryhmät

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

Yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista viestiminen sidosryhmille

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

organisaatio

tehtävänimike

julkisissa luottamustehtävissä toimivien (kansanedustajat, kunnanvaltuutetut) osalta puoluetieto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sidosryhmäviestin lähettäjälle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

suoraan rekisteröidyiltä

julkisista tietolähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.   Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikä rekisteröity on antanut siihen luvan.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö on asemansa puolesta kuuluu yrittäjäyhdistyksen sidosryhmään.

Sidosryhmäviesteistä voi kieltäytyä jokaisen sidosryhmäviestin yhteydessä viestissä kerrotulla tavalla.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä vastaavat henkilöt.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.