Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankinta-asiamies Jorma Saariketo: Myös pk-yrityksille jatkossa lakisääteistä neuvontaa

Hallitus antoi keskiviikkona 22.6. eduskunnalle esityksen uudeksi hankintalaiksi.

Ylivoimaisesti suurin osa hallituksen esitykseen sisältyvistä uusista säännöksistä perustuu EU-lainsäädäntöön.

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo katsoo, että kokonaisuudessaan hankintalain uudistus edistää markkinoiden toimintaa ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.

— Uudistuksessa erityisen merkittäviä asioita pk-yrittäjille ovat yrittäjien osaamisen hyödyntäminen hankintojen valmistelussa markkinavuoropuhelun muodossa, hankintojen jakaminen osiin, sekä menettelyjen yksinkertaistuminen. Aikaisemmin hankintoja on kilpailutettu niin suurina ja monimutkaisina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet kilpailemaan tasavertaisesti suurempien yritysten rinnalla, Saariketo sanoo.

Lakiuudistuksen mukaan valvonnan ja neuvonnan tueksi luodaan jatkossa erillinen järjestelmä. Nykyisillään julkisissa hankinnoissa neuvotaan lakisääteisesti ja julkisin varoin vain hankintayksiköitä eli ostajia. Yritysten eli tarjoajien neuvonta on ollut eri järjestöjen ja kaupallisten palveluntarjoajien varassa.

— Hyvä lähtökohta uudistukselle on, että elinkeinoelämän järjestöt tai muut vastaavat tahot tuottaisivat neuvontapalvelut myös tarjoajille. Tarkemmat ohjeet ja rahoituspohja voitaisiin määrätä esimerkiksi erillisellä asetuksella, Saariketo sanoo.

Hänen mukaansa julkisia hankintoja olisi myös valvottava nykyistä tarkemmin. Sekä hankintayksiköiden että niille tarjouksia tekevien yrittäjien tulisi voida hyödyntää valvovan viranomaisen palveluja.

— Myös valvovan viranomaisen nopeaa reagointia tarvitaan, etenkin kun hankintojen muutoksenhakumahdollisuudet ovat vähentyneet muun muassa hyvin korkeiden oikeudenkäyntimaksujen ja pitkien käsittelyaikojen vuoksi, Saariketo toteaa.

Hän kiittelee lakiuudistusta sähköisten menettelyjen yksinkertaistamisesta. Sähköiset menettelyt tulisi kuitenkin jatkossa Saarikedon mielestä määrätä ainoaksi toimintatavaksi myös kansallisissa ja pienhankinnoissa, ei vain suurissa EU-hankinnoissa.

Suomen Yrittäjien alueellinen hankinta-asiamiesverkosto toimii 11 maakunnan alueella. Hankinta-asiamies.fi-verkkopalvelu puolestaan kattaa koko maan ja tuhannet yrittäjät tai hankintayksiköt käyttävät sen palveluja päivittäin. Toiminnan piirissä on Varsinais-Suomessa muun muassa kevättalvella koulutettu kuntien virkamiehiä hankintaosaamisessa. Syksyllä puolestaan käynnistetään kiertue, jossa alueen pk-yrityksille kerrotaan uudistuvan lainsäädännön tuomista mahdollisuuksista osallistua julkisiin hankintoihin.

Lisätiedot:

Jorma Saariketo, hankinta-asiamies, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Puh. 044 556 7638,

www.hankinta-asiamies.fi