Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Henri Wibom koordinoimaan omistajanvaihdostoimia Varsinais-Suomessa

Yhteistyöstä haetaan voimaa omistajanvaihdoksiin.

Varsinais-Suomen Yrittäjät on kutsunut aluejärjestön entisen toimitusjohtajan Henri Wibomin koordinoimaan työtä, jonka tarkoituksena on löytää yhteinen tahtotila ja malli omistajanvaihdosten koordinointiin maakunnassa.

- Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviä toimia hoitaa tällä hetkellä laaja joukko eri tahoja. Tarkoituksena on kerätä tahot yhteen ja luoda pysyvä malli, jolla ilmiöön tartutaan koordinoidusti. Henri Wibom on työskennellyt pitkään asian parissa Varsinais-Suomessa ja tuntee ja tunnistaa potentiaaliset yhteistyökumppanit, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter kertoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien Ensiaskel-palvelu on ollut toiminnassa jo pitkään ja Wibom on ollut käynnistämässä palvelua. Sen piirissä jäsenyrittäjät ovat päässeet keskustelemaan omistajanvaihdoksesta asiantuntijoiden kanssa matalalla kynnyksellä ja mahdollisesti käynnistämään myyntiprosessia. Palvelua ollaan Wibomin mukaan laajentamassa niin, että asiantuntijatapaamisia järjestetään ensi vuodesta alkaen viikoittain.

- Myös Varsinais-Suomessa toimivaa asiantuntijaverkostoa tulee laajentaa, jotta se vastaa mahdollisimman kattavasti omistajanvaihdoksissa esiin tuleviin kysymyksiin. Tällä hetkellä verkosto on kapea, eikä mikään toimija ohjaa sitä koordinoidusti, Wibom sanoo.

Omistajanvaihdosten sujuvoittaminen vaatii hänen mukaansa myös nykyistä laajempaa tiedotusta eri kanavissa. Ilmiön taklaamiseen tarvitaan myös tutkimustyötä, jota voitaisiin käynnistää yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Monissa maakunnissa toimii jo alueellinen yritysten kauppapaikka. Tällainen verkkoportaali tarvitaan Wibomin mukaan myös Varsinais-Suomeen.

Kiinnostuneita yritysten ostajia ja myyjiä tulee hänen mukaansa törmäyttää laajemmin myös erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen Yrittäjien vuosittaisilta Omistajanvaihdostreffeiltä on käynnistynyt useita omistajanvaihdosprosesseja.

Viimevuotisen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan omistajanvaihdosvaiheeseen tulee Varsinais-Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana 7350 yritystä. Määrä on noin 28 prosenttia koko Varsinais-Suomen yrityskannasta.

- Kun 75 prosenttia 55-74-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrittäjyydestä lähivuosina ja siirtyvänsä eläkkeelle, on vaarana, että syntyy yrittäjyysvaje, kun myyntiin tulevat yritykset eivät löydä ostajia. Ilmiö on merkittävää myös työpaikkojen säilymisen kannalta, Wibom sanoo.

Mukaan on tarkoitus saada laaja yhteistyöverkosto tukemaan ja edistämään omistajanvaihdosten onnistumista.

- Toimijoiden kesken on syytä perustaa kumppanuusfoorumi, jossa voidaan käydä laaja-alaisesti keskustelua ja löytää uusia ideoita alueen yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi, Wibom visioi.

Lisätietoja:

Henri Wibom, koordinaattori
Yritysten omistajanvaihdokset
P. 050 3800 150

Hanna Munter, toimitusjohtaja
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Puh. 044 296 9071