Työsuojelun toimintaohjelma | Yrittajat.fi

Etsi

Työsuojelun toimintaohjelma


Malli pienyritysten työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta

Pienyritysten työsuojelun toimintaohjelman laatimismalli on valmisteltu Lounais-Suomen Aluehallintoviraston, työsuojelun vastuualueen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä.

Työsuojelun toimintaohjelma tehdään työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.

Toimintaohjelmamalli perustuu riskin arviointiin, jossa työpaikan edustajat tunnistavat ja arvioivat työympäristöään, käyttäen liitteen 1 lomaketta yritykselle soveltuvin osin. Arvioinnin pohjalta laaditaan liitettä 2 käyttäen kehittämisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Riskien arviointi ja kehittämisohjelman laatiminen voivat olla myös osa yrityksen toiminnan laadunhallintaa. Liitteet toimintaohjelmaksi kokoava kirjallinen osuus laaditaan yrityskohtaisesti mallin tekstiosaa suoraan hyödyntäen tai pohjana käyttäen.

Työsuojeluvaltuutettu ei ole lakisääteinen alle 10 työntekijän yrityksissä. Toimintaohjelma tulisi päivittää vuosittain.

Toimintaohjelman kirjallinen osa ja liitteet 1 ja 2 ovat saatavissa sähköisessä muodossa Lounais-Suomen Aluehallintoviraston, työsuojelun vastuualueen kotisivulla http://www.tyosuojelu.fi/fi/1262

Liitteet:

Työsuojelun toimintaohjelma

Verksamhetsprogra_se

Työsuojeluviranomaisena toimii
 

Lisäohjeita saa puhelimitse:

  • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, työympäristöpäivystys (vaihde) 0295 018 000