Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pienet yritykset ylläpitivät työllisyyttä myös kriisivuonna

Maamme työmarkkinat ovat selviytyneet talouden kriisistä yllättävän hyvin. Työpaikkojen menetykset jäivät pelättyä pienemmäksi, ja tänä vuonna alkanut työllisyyden nousu on tullut suhdannevaiheeseen nähden aikaisin.

Kriisivuonna 2009 yksityisen sektorin työpaikkojen säilyminen oli pienten yritysten varassa. Parhaiten työpaikat säilyivät 5-19 henkeä työllistävissä yrityksissä. Sen sijaan suurin suhteellinen ja myös absoluuttinen pudotus työpaikkojen määrässä tapahtui 500-999 hengen suuryrityksissä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuosittaisesta yritysrekisteristä, jossa yritysten henkilöstön määrät on muunnettu kokopäivätoimisiksi työpaikoiksi.

- Alle 50 henkeä työllistävissä yrityksissä oli vuoden 2009 päättyessä 7300 työpaikkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu työpaikkojen vähennys oli viime vuonna 53 300 henkeä. Kehitys on ollut samansuuntainen koko tämän vuosikymmen ajan, sillä lähes 95 % yksityisten yritysten työpaikkojen lisäyksestä on kertynyt pk-yrityksiin, puheenjohtaja Mikko Simolinna Suomen Yrittäjistä toteaa.

Sama trendi myös vuonna 2010

Tiedot tämän vuoden työllisyyden muutoksista yritysten kokoluokittain saadaan vuoden kuluttua, mutta jo nyt on nähtävissä, että alkanut nousu on ollut suurelta osin pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Tätä näkemystä tukevat konkurssien määrän vähentyminen sekä pankkien hyvin pienet luottotappiot yritysrahoituksessa.

- Kulunut vuosikymmen on osoittanut, että talouden hyvinä ja myös huonoina aikoina työllisyys on ollut pienten ja keskisuurten yritysten varassa. On luultavaa, että sama kaiku on askelten jatkossakin, Simolinna summaa.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Mikko Simolinna, Suomen Yrittäjät, p. 050 572 0449