Etsi

Yhdistyksen tavoitteet

Tavoitteet:

  1. Yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja tasavertainen kohtelu

  2. Maankäytön kehittäminen Salon elinvoimaisuuden turvaamiseksi

Asemakaavoituksen ja kaavanmuutosprosessin nopeuttaminen, asemakaavasta käyttötarkoitukseen soveltuva ja toteuttamiskelpoinen.

  1. Salon vetovoimatekijöiden hyödyntäminen

Moottoritien tarjoamien etujen hyödyntäminen esim. kaavoittamalla Somerontien varrelle keskustan ja moottoritien väliin tilaa teollisuudelle, merenrannan läheisyyden hyödyntäminen, esim. kaavoittamalla asuintontteja rannalle.

Ydinkeskustan alueen kehittäminen sekä kaupallisesti että asumisen kannalta, torin ja sen ympäristön toimivuuden turvaaminen, matkailuvalttien esiin nostaminen.

On muistettava, että Salo on määritelty myös jokien ja järvien Saloksi.

  1. Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen

Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa yhdessä yrittäjien edustajien kanssa, uudet toimintamuodot kaupungin palvelutuotannon järkeistämiseksi ja yhteistoimintamuotojen etsiminen yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

  1. Tehdään Salosta Suomen yrittäjäystävällisin kunta

Positiivinen asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan, asioimisen helppous, maksujen kohtuullistaminen (kiinteistövero, kaavoitusmaksu) ja yhteistyön kehittäminen.

Näitä tavoitteita edistämällä yrittäjät ovat omalta osaltaan luomassa työpaikkoja ja sitä kautta kasvattamassa verokertymää.