Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Missio, visio, arvot ja tavoitteet

Salon Yrittäjien toimintaa ohjaavat arvot ja tavoitteet

Salon Yrittäjät ry on jäsentensä edunvalvoja. Lähtökohtana on se, että kaikki yrittäjät liikevaihdosta, yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta ovat tasa-arvoisia.

 

Missio:

Salon Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Salossa.

Visio:

Tehdään Salosta Suomen yrittäjäystävällisin kunta!

 

Arvot:

Yhdenvertaisuus:
Olemme riippumaton, poliittisesti situoutumaton yhdistys. Yhdistyksen jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Edistämme yrtittäjien tasa-arvoa, tasavertaisuutta ja tasapuolisuutta.

Avoimuus:
Olemme helposti lähestyttävä, avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen yhditys.

Jatkuva kehittyminen:
Yhdistyksenä reagoimme toimintaympäristön muutokseen ja kehitämme toimintaamme ajankohtaisesti. Kannatamme paikallisuutta ja turvaamme jäsenillemme jäsenedut.

 

Salon yrittäjien tavoitteet:

1. Hyvinvoivat ja osaavat jäsenyrittäjät

Salon Yritttäjien arvona on yhdenvertaisuus. Yhdistyksenä huolehdimme jäseniemme edunvalvonnasta. Salon Yrittäjät järjestää jäsenille tapahtumia ja edesautamme jäsentemme verkostoitumista. Salon Yrittäjien jäsenille on tarjolla paikalliset jäsenedut. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Pyrimme kehittämään Salon yrittäjien osaaminsta ja Yrittäjän hyvinvointia.

2. Yrittäjien ja yrittäjyyden arvostus

Salon Yritttäjien arvona on avoimuus. Salon Yrittäjät haluavat olla läpinäkyvä ja helposti lähestyttävä yhdistys, joka on avoin tiedotuksessa. Salon Yrittäjät on vastuullinen yritys. Koemme tärkeäksi yrittäjien keskinäisen solidaarisuuden lisäämmisen. Haluamme myötäelää yrittäjän arjessa, lisätä yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa verkostoituminsta muiden paikallisten yrittäjien kesken. Lisäämme sekä paikallisten yrittäjien että yrittäjyyden arvostusta. Lisäämme oppilaistosyhteistyötä ja edesautamme yrittäjyyskasvatusta.

3. SYYK 2023! (Suomen yrittäjäystävällisin kunta)

Varmistamme aktiivisen kommunikoinnin kaupungin kanssa sekä hallituksen että yksittäisten jäsenten välillä. Haluamme olla mukana luomassa Salosta elinkelpoista ja yrittäjämyönteistä kuntaa. Näitä keinoja ovat muun muassa Elinkeinopoliittinen työryhmä (epo), Yritysvaikutusten arviointi kaupungin päätöksen teossa, sen laatun varmistaminen, seuranta ja jatkuva kehitys. Panostamme sidosryhmäyhteistyöhön ja pyrimme vahvistamaan Yrittäjän ja yrittäjyyden asemaa.