Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Salon kaupungin ja Salon Yrittäjien yhteistyö

Yrittäjien yhteistyö Salon kaupungin kanssa otti vuonna 2018 jättiharppauksen parempaan suuntaan, kun Salon Yrittäjien aloitteesta laadittiin ja allekirjoitettiin tavoitesopimus, jonka päämääränä on tehdä Salosta Suomen yritysystävällisin paikkakunta vuoteen 2023 mennessä.

Salon kaupunginjohtajan Lauri Innan (vas.) ja Salon Yrittäjien puheenjohtajan Jukka Alangon yhteistyö on mutkatonta.

 

Päämäärän saavuttamiseksi saatiin aikaan myös EPO-toimikunnan (elinkeinopoliittinen toimikunta) perustaminen. EPO-toimikunnassa käsitellään yrittäjiä koskevia asioita ja siihen kuuluvat johtavien luottamus- ja virkahenkilöiden lisäksi yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin puheenjohtajat.

EPO-toimikunnan työpöydällä on parhaillaan yritysvaikutusten arviointi. Tarkoitus on, että jatkossa kaupungin päätöksenteon perusteeksi laaditaan aina arvio yritysvaikutuksista.

Yksi konkreettinen yhteistyömuoto on myös Salo Hankkii -tapahtuma. Tapahtumassa törmäytetään ostajat ja myyjät keskenään. Tapahtuman merkitys sekä yrittäjien että kaupungin kannalta on suuri, sillä pelkäs-tään Salon kaupungin pienhankinnat ovat vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja ja kaikkiaan Salossa tehdään hankintoja joka vuosi useilla sadoilla miljoonilla euroilla.

Yhteistyötä tukee myös loppukesällä käynnistynyt Hankintapoliittisen ohjelman työryhmän toiminta, jossa yrittäjillä on vahva edustus. Työryhmällä on selkeä, yhteinen päämäärä ja on enemmän kuin todennäköistä, että sekä yrittäjien että kaupungin kannalta myönteisiä tuloksia tullaan myös saavuttamaan.

Kaikki nämä toimenpiteet tähtäävät yrittäjien toimintaedellytysten paranemiseen Salossa.

Jukka Alanko
puheenjohtaja
Salon Yrittäjät ry
puh. 0400 328018