Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toimintasuunnitelma

Salon Yrittäjät ry:n toimintasuunnitelma 

 

Salon Yrittäjät on Varsinais-Suomen Yrittäjien toiseksi suurin paikallisyhdistys. Tulevana vuonna jäsenmäärä pyritään pitämään ennallaan tai kasvattamaan ja sitouttamaan nykyisiä jäseniä yhdistyksen toimintaan.


Salon yrittäjät ry:n toiminnan painopistealueita ovat mm.

 

  • Jäsenten välisten yhteistyön, verkostoitumisen ja kohtaamismahdollisuuksien lisääminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja
  • Tasavertainen kohtelu
  • Jäsenmäärän kasvattaminen
  • Yhdistyksen talouden tasapainottaminen
  • Yhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden välillä (yrittäjät, alueen muut yhdistykset,
  • Kaupunki, päättäjät ja muut vaikuttajat)
  • Omalta osaltaan positiivisen yrittäjyyshengen luominen Salon alueelle


Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida jäsenyrittäjiä kehittämään yhdistyksen toimintaa ja osallistumaan tilaisuuksien ja tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Toiminta painottuu yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, tiedotukseen sekä jäsenistön tarpeiden ja toiveiden esiintuomiseen.


Hallituksen sisällä toimivat seuraavat toimikunnat ja vastuuhenkilöt: Jäsenpalvelu-, talous-, yhteiskuntavaikuttamisen- sekä tiedotus-, koulutus-, ja nuorten yrittäjien toiminnasta vastaavat toimikunnat. Uusi hallitus päättää toimikuntajaosta ja vastuuhenkilöistä sekä tarkentaa toimintasuunnitelmaa uuden hallituskauden alkaessa.


Teemme yhteistyötä alueen muiden yrittäjäyhdistysten, kauppakamarin, yrittäjänaisten, nuorkauppakamarin ja Salon kaupungin edustajien kanssa; säännölliset pj. palaverit, yrittäjäyhdistysten ja kaupunginhallituksen pöytäkunnan yhteistapaamiset, yrittäjäyhdistysten ja valtuuston yhteistapaamiset.


Yhteiskuntavaikuttamisen toimikunta toimii yhteisesti kauppakamarin ja seutukunnan yrittäjien kanssa ja seuraa yhteiskunnallisia asioita, kuten esim. maankäyttöä ja kaupungin toimia elinkeinoelämän saralla ja pyrkii vaikuttamaan niihin yrittäjille myönteiseen suuntaan.
Yhdistys palkitsee yhden yrittäjän ansiomerkillä ja valitsee Vuoden Yrittäjän.