Etsi

Muiden koulutukset

Suru työyhteisössä – kun suru kohtaa työyhteisön jäsenen

Läheisen menetys haastaa surevan työyhteisön. Suru sattuu väistämättä melkein jokaisen kohdalle, mutta työelämässä siihen ei osata vielä suhtautua. Sureva koetaan työyhteisössä usein rasitteena.

 

Ohjelma

klo 8.30 - 9.00

Aamukahvia tarjolla, verkostoitumista ja virittäytymistä aamun teemaan

klo 9.00 - 10.40

Miten esimies voi tukea ydinperheestä läheisensä menettäneen työhön paluuta ja työssä jaksamista?

Millaisia kokemuksia surevilla on työyhteisön ymmärryksestä ja tuesta?

- mikä auttaa ja mikä ei auta?

Entä, jos kuolema kohtaa työyhteisöä - yhteinen suru ja miten siitä selvitään?

* Psykologi, KTM Leena Salonen, Turun Kriisikeskus

klo 10.40 - 11.00

Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

 

Ilmoittautumiset

Oheisen linkin kautta 10.4.2018 mennessä

https://www.lyyti.in/Suru_tyoyhteisossa__kun_suru_kohtaa_tyoyhteison_jasenen_7368

 

Turun ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Henryn Turun alueverkoston kanssa ajankohtaisia teematilaisuuksia keväällä 2018. Vuoden 2018 teemana on muuttuva HR-työ. Työelämän muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti niin teknologian kehittymisen, rakenteiden muutosten kuin itse työn tekemisen tapojen osalta. Tarjoamme yhteistyössä mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen aikana, jolloin muutosvauhti kiihtyy ja verkostojen merkitys korostuu. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja solmimaan uusia kontakteja kevään 2018 tapahtumiin.