Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Turun Yrittäjien vuosikokous ja syyscocktail

Turun Yrittäjien vuosikokous ja syyscocktail

Aika

21.11.2019 | 18:30 - 22:00

Paikka

Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12 B
Kokous

Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.

Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Vierailukeskus Joessa, Lemminkäisenkatu 12 B

Vuosikokous alkaa torstaina 21.11.2019 klo 18.30, ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus klo 18.00-18.30

Turun Yrittäjien sääntöjen 9 § mukaan:
Varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinonharjoittajan muodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun oikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkirjoittajansa tai muun yrityksen erikseen valtuuttaman henkilön toimesta.

Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta toimintavuodelta, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

Seniorijäsenillä ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta puheoikeus kokouksessa.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3. Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja osanottajat

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Käsitellään Turun Yrittäjien vuoden 2018 toimintakertomus

7. Käsitellään Turun Yrittäjien vuoden 2018 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus

8. Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös, ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

10. Jäsenmaksut vuodelle 2020

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten palkkiot

12. Talousarvio vuodelle 2020

13. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2020

15. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2020

16. Valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi toimintavuodeksi 2020

17. Valitaan vuoden 2020 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä sekä päätetään heidän palkkioistaan

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

 

Turussa 22.10.2019

Turun Yrittäjien hallitus

 

Kokouksen jälkeen syyscocktail

 

Ohjelma

Tervetulotoivotus
Puheenjohtaja Jari Rastas, Turun Yrittäjät

Vuoden 2019 Hantvärkkärin palkitseminen

 

Syyscoctail-tilaisuuteen mukaan mahtuu 100 osallistujaa.
Tarjoilun vuoksi pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 14.11.
Vuosikokoukseen voi ilmoittautua myöhemminkin tai tulla kokoukseen myös ilmoittautumatta etukäteen.

Ilmoittautuminen >>