Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Turun Yrittäjien Säätiö


Turun Yrittäjien Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää turkulaista yrittäjyyttä ja lisätä turkulaisten yritysten menestystä jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Säätiö tukee niin yrittäjiä, kuin yksityisessä omistuksessa olevia turkulaisia yrityksiä. Toiminnan painopistealueina ovat pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistäminen sekä nuorten yrittäjien toimintamadollisuuksien parantaminen tukemalla heidän lisäkoulutustaan tai osallistumistaan yritysten kehittämisohjelmiin.

Varainhankinta ja avustusperiaatteet
Turun Yrittäjien Säätiön mahdollisuudet avustusten myöntämiseen perustuu säätiön peruspääoman tuottoon. Peruspääoman kasvattaminen mahdollistaa entistä laajemman toiminnan.

Lahjoitukset
Turun Yrittäjien Säätiö voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa myös lahjoituksia ja muita varoja. Peruspääoman tavoin säätiölle myönnetty lahjoitus tai testamentatut varat hoidetaan ammattitaitoisesti ja tarpeetonta riskinottoa välttäen. Pääoman nettotuotto jaetaan avustuksina ja tukena säätiön sääntöjen mukaiseen toimintaan. Kun haluatte suunnata lahjoituksen tai ohjata varoja säätiön toiminnan edistämiseen ja turkulaisen yrittäjyyden tukemiseen, olkaa hyvä ja ottakaa luottamuksellisesti yhteyttä säätiön puheenjohtaja Jarmo Tammiseen.

Tuen hakeminen säätiöltä
Avustuksen tai tuen hakeminen on helppoa. Muutama perusedellytys, yrityksen tai yrittäjän tulee olla turkulainen, hakemus liittyy yrityksen tai yrittäjän henkilökohtaisten yritystoimintaan sisältyvien taitojen kehittämiseen ja avustuksen tai tuen perusteena olevat tositteet on liitetty hakemukseen. Myönnettävän avustuksen tai tuen määrä ei voi kokonaan kattaa avustuksen tai tuen kohteena olevan hankkeen kaikkia kustannuksia. Lisätietoja säätiön toiminnasta ja avustuksien tai tuen hakemisesta saa säätiön hallituksen jäseniltä.

Yhteystiedot
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Jarmo Tamminen, joka on myös ensisijainen yhteyshenkilö. Hallituksen muut jäsenet ovat: Jaakko Männistö, Tuula Lunden, Jari Rastas ja Lasse Lintervo.

www.turunyrittajiensaatio.fi

Turun Yrittäjien Säätiö
Itäinen Rantakatu 60a A 8
20810 Turku
 
Puh. 0400 521128
 
Hakemukset toimitetaan mielellään sähköpostitse osoitteeseen:
hallitus@turunyrittajiensaatio.fi