Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näin vältät alihankinnan mätkyriskit

Mikä on työntekijän ja alihankkijan ero käytännössä? Tällä on yrittäjän kannalta iso merkitys, sillä rajanveto on paikoin hyvin häilyvä, ja huolimaton toiminta voi johtaa ikävään veroyllätykseen. Taloushallinnon asiantuntijayritys Accountor neuvoo, miten tavallinen yrittäjä voi välttää alihankinnan sudenkuopat.

- Verotarkastuksissa ilmenevät pulmat liittyvät yleensä sellaisiin tilanteisiin, joissa työn tilaaja katsoo käyttäneensä alihankkijaa, mutta verottajan tulkinnan mukaan työ ei täytäkään yritystoiminnan tunnusmerkkejä, kertoo Accountorin palvelujohtaja Jyrki Santala.

Tällainen linjaus verottajalta tarkoittaa, että kyse on työsuhteesta, jolloin työstä maksettavat verot siirtyvät alihankkijalta tilaajan vastuulle. Odottamaton lasku verottajalta voi laittaa suunnitelmat pahastikin sekaisin.

- Vastaavia epäselvyyksiä on tullut ilmi verotarkastuksissa aina, mutta viime aikoina verottajan aktiivisuus näyttäisi nousseen jonkin verran, Santala sanoo.

Verotarkastuksissa kiinnitetään huomiota sekä muodollisiin seikkoihin että käytännön järjestelyihin. Muotoseikkojen osalta on olennaista, että alihankkija toimii yritysmuotoisesti ja kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja ALV-rekisteriin – eli suomeksi sanottuna paperit ovat kunnossa. Tosiasiallisia seikkoja arvioidaan laajemmin, ja suhteellisen suuren tulkinnanvaran vuoksi niille jää verottajan tulkinnassa iso merkitys. Jyrki Santala tarjoaa ongelmien välttämiseksi kaksi neuvoa.

Laadi toimeksiantosopimus ajatuksella

Toimeksiantosopimus ei ole alihankinnassa pakollinen, mutta erittäin suositeltava sekä verotusta että mahdollisia sopimuskiistoja ajatellen. Verottajaa kiinnostaa sopimuksen sisällössä esimerkiksi työn suorittamisen itsenäisyys, valvontavastuu, laskutusperusteet ja työstä maksettava korvaus, työn takuu, irtisanomisehdot sekä se, rajataanko kilpailua esimerkiksi kilpailukiellolla. Silläkin on iso merkitys, kuka vastaa työvälineistä, tarvikkeista ja materiaaleista ja kuka määrää työajan ja -paikan.

- Lähtökohtana pitäisi aina olla, että alihankkijan toimeksiantosopimus on kahden yrityksen välinen, eli siihen ei pitäisi sotkea työsopimukselle tyypillisiä elementtejä kuten irtisanomiskorvauksia, työsuhteen kaltaisia ylityökorvauksia tai kilpailukieltolausekkeita. Verottaja kiinnittää huomiota myös siihen, miten alihankkijan työskentely eroaa työn tilaajan omista työntekijöistä. Jos eroja ei käytännössä ole, työ tulkitaan herkästi työsuhteeksi, Jyrki Santala kertoo.

Jos epäilyttää, pyydä verotuksesta ennakkotieto

Verottajan neuvonnan puoleen voi ja kannattaakin kääntyä epäselvissä tilanteissa. Esimerkiksi rakennusalalla yksittäisellä työmaalla on mukana iso joukko erilaisia ammattitaitoisia alihankkijoita mittakirvesmiehestä maalariin. Yleisenä käytäntönä kuitenkin on, että toimeksiantaja hankkii työssä käytettävät materiaalit ja erikoistyövälineet, vastaa työn valvonnasta sekä sanelee työajat ja -paikan, jolloin alihankkijat ovat pitkälti työntekijään rinnastettavassa asemassa. Sekaannusriski on siis suuri, vaikka toimeksiantosopimuskin olisi laadittu huolella.

- Epävarmassa tilanteessa verotuksen ennakkotieto on vaivaton ja nopea vakuutus yllättäviä verosanktioita vastaan. Yritysten kannattaisi hyödyntää sitä paljon nykyistä aktiivisemmin, sillä ainakaan laiskuuden vuoksi yrityksen taloutta on turha riskeerata, Santala suosittelee.