Opiskelijat selvittävät yritysten työhyvinvointia - vastaa kyselyyn | Yrittajat.fi

Etsi

Opiskelijat selvittävät yritysten työhyvinvointia - vastaa kyselyyn

Olemme kolme opiskelijaa ammattikorkeakoulu Noviasta. Haluamme selvittää minkälaisia keinoja yritykset käyttävät työnhyvinvoinnin mittaamiseen, sekä millaisen hyödyn yritykset kokevat saavansa näistä. Vastausten avulla tavoitteemme on saada parempi ymmärrys siitä, miten parhaiten hyödyntää työhyvinvointitutkimuksia.

Tavoitteemme on tutkia yleisesti minkälaisia työhyvinvoinnin mittareita yrityksessänne on käytössä, miten työhyvinvointia mitataan ja miten mittaustuloksia hyödynnetään. Vastauksenne käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastauksianne tai yrityksenne nimeä tulla julkaisemaan tutkimusraportissamme. 

Yhteenveto tutkimustuloksista julkaistaan Turun Yrittäjien sivuilla. 

Vastaathan kyselyyn 18.12 mennessä. Kiitos!

Linkki suomenkieliselle kyselylomakkeelle: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYiMWELWKPRgD1fnvB2S6E8FO4IveRnR2yZYDssIbIp9fmtQ/viewform?usp=sf_link

---

Vi är tre studerande från Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Vi vill ta reda på hurudana metoder för att mäta arbetsvälmående företag använder sig av samt hurudan nytta de upplever sig ha utav dessa. Med hjälp av svaren vill vi skapa en bättre förståelse kring hur man kunde förbättra utnyttjandet av  arbetsvälmåendeundersökningar. 

Vårt mål är inte att undersöka ert företag, utan hur företag i allmänhet mäter arbetsvälmående samt använder sig av resultaten. Vi ställer inga konfidentiella frågor och alla svar behandlas anonymt. 

Resultaten publiceras på Åbo Företagarförenings hemsida. 

Svara vänligen på enkäten senast 18.12. Tack!

Länk till enkäten på svenska: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp4ven_zBbbRLY4ygjmiqQ-8JLjyrjDbswbUaArGDqIE-dw/viewform?usp=sf_link