Etsi

Kirstinpuiston tontinluovutuskilpailu ja Kehityskumppanin haku, Sepänkatu 1

Turun kaupunki tiedottaa

Kirstinpuiston tontinluovutuskilpailu

Turun kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Iso-Heikkilässä ’Kirstinpuiston’ asemakaava-alu-eella sijaitsevien kahden korttelialueen rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi.

Kilpailualueelle on suunnitteilla alueen kaupallinen keskus. Kilpailuehdotuksia pyydetään korttelei-den suunnittelusta ja toteutuksesta. Asumisen lisäksi kilpailualueelle tulee sijoittua päivittäistavara-kauppa, muuta liiketilaa sekä pysäköintilaitos. Kilpailualueelle on suunniteltu asumista ja liiketiloja yhteensä n. 17.000 k-m2. Kilpailun avulla alueelle haetaan korkeatasoisia, toteuttamiskelpoisia ja kortteleille asetettujen tavoitteiden mukaisia suunnitelmia.

Kaupunki varaa korttelit kilpailun kautta jatkoneuvotteluihin valitulle suunnittelu- ja toteutusryh-mälle. Kilpailu on avoin kaikille.

Ilmoittautumiset vaadituin asiakirjoin tulee toimittaa ma 17.9.2018 klo 15 mennessä.

Lisätietoja: www.turku.fi/kirstinpuisto, kilpailumateriaali julkaistaan 12.6.


Kehityskumppanin haku, Sepänkatu 1

Turun kaupunki etsii kehittämiskumppania/-kumppaneita Sepänkatu 1:n alueelle, jolla sijaitsee kau-pungin omistama oppilaitoskokonaisuus. Rakennusten tilat ovat Turun ammattikorkeakoulun käy-tössä, joka on siirtymässä Kupittaalle kesän 2020 aikana.

Kilpailutus järjestetään kaksivaiheisena kilpailullisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Alueelle ja sen rakennuksille halutaan yksi tai useampi omistaja. Tavoitteena on innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan rakentamisen tai muun uudisrakentamisen.

Asemakaavaluonnos laaditaan valittavan kehityskumppanin tai -kumppaneiden kanssa kilpailuproses-sin tuloksia hyödyntäen.

Ilmoittautumiset vaadituin asiakirjoin tulee toimittaa ma 1.10.2018 klo 12 mennessä.

Lisätietoja: www.turku.fi/sepankatu