Etsi

Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2019 on avautunut täyteen vauhtiin. Yritysrintamalla tuoreen yritysbarometrin mukaan usko tulevaisuuteen on kohtuullinen. Kasvu tosin on hiljalleen tasaantumassa ja investointeja harkitaan tarkasti. Työvoiman tarve jatkuu edelleen.

Krooninen pula osaavista tekijöistä on luonnollisesti myös kasvua rajoittava tekijä. Maakuntamme jatkaa toistaiseksi talouden kehityksen aallon harjalla ja monet seikat tukevat tätä kehitystä. Näen alkaneen vuoden mahdollisuudet meidän yrittäjien kannalta hyvinä. Kassavirran turvaaminen ja rahoitusjärjestelyjen varmistaminen kannattaa nyt pitää agendalla. Maailmantaloudesta ja poliittisista tilanteista aiheutuva epävarmuus voi muuttaa tilannetta myös Suomessa nopeasti.

Kansainvälisyys on keskeistä ja näkyvää Turun seudulla. Olemme varsin riippuvaisia kansainvälisistä investoinneista ja kaupasta. Alueen suurimmat talouden veturit ovat pääosin ulkomaisia ja monille muillekin yrityksille tilauskanta perustuu vientiin; sekä tuotteiden että palveluiden. Tämä tulovirta ylläpitää alueen toiminta- ja alihankintaverkkoja ja heijastuu kaikkialle. Myös matkailun rooli on merkittävä ja kasvava.  Maakunnan edunvalvontatoimijat ovat ottaneet kansainvälisyyden kehittämiseen liittyvät asiat entistä vahvemmin agendalle. Varsinais-Suomen yrittäjät, Turun Kauppakamari ja Science Park ovat yhdistäneet voimansa Turun uuden WTC:n taakse. Vuoden 2018 lopulla on solmittu sopimus, jonka perusteella kyseiset tahot keskittävät seudun kv. toimintojen kehittämisen sekä muita tehtäviä WTC Turku ry:n alaisuuteen. Toimintojen uudelleen järjestelyt tehdään kevään aikana. Uusi organisaatio tulee palvelemaan erityisesti yrityssektorin tarpeita sekä tukemaan seudun yhteistoimintaverkostojen kehittämistä sekä näkyvyyttä Suomen ulkopuolelle. Tämä yhteistyö palvelee jatkossa siis myös Turun Yrittäjien jäseniä. Puheenjohtajuus on tällä hetkellä yrittäjäjärjestöllä.

Tämä vuosi on vaalivuosi, keskiössä huhtikuussa järjestettävät eduskuntavaalit. Vaalien tuloksella linjataan Suomen politiikan suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Maakuntavaalien toteutumisesta ei ole vieläkään varmuutta. Meille yrittäjille on tärkeää, että näissä vaaleissa menestyvät sellaiset ehdokkaat, jotka ymmärtävät pk-sektorin aina vain kasvavan merkityksen yhteiskunnalle. Ja että toimintaympäristöä tulee kehittää edelleen yritysmyönteiseen suuntaan. Tämä on aivan keskeistä koko maan kannalta. Iso merkitys on myös teidän valinnoillanne, arvoisat lukijat. Alueeltamme on mukana yrittäjätaustaisia ehdokkaita. Tulemme luonnollisesti yrittäjäjärjestön eri tasoilla tekemään vaalityötä kaikkien jäsenistömme etuja edistävien näkemysten ja ehdokkaiden puolesta. Olen huolestunut syksyllä työmarkkinakentän riitatilanteeseen ajaneen työlainsäädännön uudistamisen viimeaikaisista sisällön keskustelluista linjauksista. Ne johtaisivat toteutuessaan ajamiemme tavoitteiden lähes vastakkaiseen lopputulokseen monien jäsenyritystemme kannalta. Seuraamme tilannetta tarkasti, mutta tämäkin asia kuten monet muut merkittävät päätökset tulevat olemaan uuden hallituskauden aikana loppuun työstettäviä. Yrittäjien motivaatio on pidettävä yllä!

Paikallisesti olemme aktiivisia kaupungin yhtiöitten toimintaan liittyen. Kuten myös mediasta on ollut havaittavissa, paljon on jälleen tapahtumassa ja jo tapahtunut tällä sektorilla. Muutoksia perustellaan valmistautumisella maakuntauudistukseen. Käymme tilanteesta taustalla jatkuvaa vuoropuhelua ja annamme lausuntoja. Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen ulkopuolelta on kuitenkin vaikeaa. Päättäjät ovat kyllä tietoisia näkemyksistämme, sekä virkamies- että poliitikkotasoilla. Tästä huolimatta kannustan myös teitä arvoisat jäsenet ottamaan kantaa ja osaa keskusteluun. Sekä tuomaan meille Turun Yrittäjien hallituksen jäsenistölle esiin käytännön tilanteita ja havaintojanne. Edessä on tapahtumien täyteinen vuosi.

Muistakaa seurata tiedottamistamme sekä osallistua aktiivisesti tilaisuuksiin.
Toivotan kaikille hyvää yrittämisen kevättä!

Jari Rastas
puheenjohtaja