Etsi

Emergency banner

Puheenjohtajan terveiset

Milloin on yrittäjän palkankorotuspäivä?

Lomakausi on ohi ja yritysten toiminta täydessä vauhdissa. Talouden tilanne näyttää yleisesti edelleen kohtuulliselta. Selkeitä viitteitä hidastumisesta on kuitenkin olemassa ja nyt kannattaa pitää toiminnan vauhti yllä ja varautua tulevaan. Maailmalla on monta epävarmuustekijää, joista ainakin osa tulee aiheuttamaan ongelmia myös Suomen taloudelle. Tämä ei ole pessimistinen vaan realistinen arvio. Syksy tuo mukanaan myös palkkaneuvottelukierroksen, joka alkaa teknologiateollisuuden ja vientialojen piiristä. Osapuolia tyydyttävistä palkankorotuslinjoista sopiminen tulee olemaan haastavaa. Neuvottelut toteutetaan nyt mallilla, jossa maan tulopohjan kannalta keskeisten vientialojen sopimus toimii linjauksena, jota muut alat sitten soveltuvasti noudattavat. Tavoite on Suomessa uusi ja nyt tullaan näkemään sen pitävyys tilanteessa, jossa taustalla on talouskasvun aika. Edessä on kuitenkin alkava laskusuhdanne, jota ajatellen Suomen kilpailukyky ja talouden kestävä pohja tulee varmistaa. Eikä talouden pohjaa voi rahoittaa ulkomaisen lisävelan otolla. Mittaviin palkankorotuksiin ei ole varaa, vaikkakin palkankorotukset osaltaan tukevat kotimaista ostovoimaa.

Palkkaneuvottelut koskevat palkankorotusten saamisen osalta työntekijöitä. Harvoinpa kukaan tulee ajatelleeksi yrittäjä-työnantajan tai yksinyrittäjän oikeutta ”palkankorotukseen”. Milloin tämä hetki sitten on todellisuutta ja kuka siitä vastaa? No niinpä niin, kyllähän se on pääosin yrittäjästä itsestään kiinni. Kykeneekö palkkaa itselleen maksamaan, kuinka paljon, toistuvasti vaiko toisinaan.. Asiakas on kuitenkin aina yrittäjän palkanmaksaja: yksittäinen kuluttaja, toinen yritys, julkinen toimija. Yksinyrittäjälle tulot ovat useimmiten suoraan riippuvaisia asiakkaiden sekä tehdyn työn määrästä. Työnantajayrittäjän osalta ansainnan muodostuminen muodostuu isommasta kokonaisuudesta. Silloin kun talouden tilanne on hyvä myös kassavirrat kasvavat. Yritys tarvitsee kuitenkin lisää tuotantopanoksia, on tehtävä investointeja, palkattava lisää tekijöitä. Kulut kasvavat. Oma ansainta ei ole ensimmäisenä listalla. Ja kun talouden pyörät hidastuvat ja kassavirrat ehtyvät niin vastuu kokonaisuuden osalta jää edelleen yrittäjän harteille. Työntekijöiden palkkataso ei Suomessa jousta alaspäin; ensimmäisiä säästökohteita on yleensä yrittäjän palkka.

”Yrittäjän palkankorotuspäivää” ei tule, ellei yrittäjä itse siitä huolehdi. Yrittäjän palkanmuodostus on yhtälö, jossa yrittäjän ja yritysten palveluiden hinnankorotukset eivät missään kokoluokassa suoraan siirry yrittäjän ansioihin vaan menevät pääosin edellä kuvatusti kasvaviin toiminnan kuluihin. Kansantalouden kannalta kasvava pk-yrityssektori on kuitenkin välttämätön veturi. Me yrittäjät työllistämme itsemme ja maksamme työntekijöittemme palkat sekä sivukulut. Asiakkaittemme avulla mutta päävastuun kantaen. Vaikka raha ei olekaan monille yrittäjille suurin motivaation lähde, niin kehotan yrittäjiä huolehtimaan myös omasta tulotasostaan sekä muusta hyvinvoinnistaan. Sekä työvuosien aikana kuin myös aikanaan koittavia eläkevuosia ajatellen. Pitkistä työpäivistä, riskinotosta, stressistä ja vastuun kantamisesta pitää saada vähintään kohtuullinen korvaus. Nämä asiat on syytä laittaa linjaan nyt talouden ollessa hyvässä vaiheessa.

Uskon että Turun seudulla ja Lounais-Suomessa talouden veto jatkuu vielä kohtuullisena. Täällä tapahtuu paljon useilla sektoreilla ja alueen kansainvälisyys näkyy turuilla ja toreillakin. Turun Yrittäjien toiminta jatkuu vahvana ja monipuolisena, jäsenistön ja alueen puolesta. Seuratkaa nettisivujamme, uutiskirjeitä sekä some-tiedotusta. Jäsenistön palaute on meille aina keskeistä, joten olkaahan aktiivisia!

Toivotan kaikille hyvää Yrittäjän päivää ja syksyn alkua sekä menestystä kaikissa toimissa,

Jari Rastas
Turun Yrittäjien puheenjohtaja