Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Turun Yrittäjät olisi toivonut kikylle jatkoa

Turun Yrittäjien puheenjohtaja Arto Kallio on tyytyväinen siitä, että sopimus Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton kesken on vihdoin syntynyt. Kilpailykykysopimuksen poistamista hän ei kuitenkaan näe positiivisena kehityksenä.

– Mielestäni kilpailukykysopimus oli yleisesti ottaen hyvä asia, koska sen tarkoituksena oli parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti. Yritykset ja työntekijät saivat yhdessä aikaan hyviä päätöksiä, joilla parannettiin yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä. Suomi tarvitsee jatkossakin toimia, joiden avulla yrityksemme pärjäävät ja kehittyvät tiukassa kansainvälisessä kilpailussa, Arto Kallio toteaa ja jatkaa: 

– Kansainvälisessä kilpailussa työaika ja työn tuottavuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Suomessa työaika ja työn tuottavuus tulisi olla lähellä kovimpia kilpailijamaita, jotta suomalaiset yritykset voisivat kilpailla kannattavasti näiden maiden yritysten kanssa. Mitä paremmin pystymme kilpailemaan, sitä paremmin suomalaiset yritykset voivat työllistää lisää ja tarjota monenlaisia mahdollisuuksia nykyisille työntekijöilleen. 

Kallio toivoo, että kikyn tilalle kehitetään muita kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä ja mahdollisuuksia laajasti eri aloilla. 

Kallio pitää sovittua palkankorotusprosenttia merkittävänä. 

– Mielestäni korotus oli kovahko tilanteessa, jossa talouskasvu hidastuu. Ymmärrämme tarpeet palkankorotukselle, mutta odotukset olivat hieman maltillisempia. Henkilökohtaisesti toivon, että tulevat muiden alojen korotustoiveet pysyvät maltillisina, jotta yritystemme kilpailukyky pysyy haastavassa tilanteessa mahdollisimman hyvänä. 

Kallio muistuttaa, että useat tutkimuslaitokset ovat ennustaneet vuodelle 2019 hidasta talouskasvua.

– Yritystemme tulee pysyä kilpailukykyisinä, jotta ne pärjäävät kansainvälisillä markkinoilla ja työllistämiskehitys pysyy hyvänä. Työllistyminen tapahtuu silloin, kun yrityksillä menee hyvin, hän huomauttaa. 

 

Haastattelu julkaistu alun perin Turun Sanomissa 5.1.2020