Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puheenjohtajan terveiset

Tervetuloa vuosi 2020 ja Turun Yrittäjien uusi toimintamalli!

Vuosi 2020 on alkanut vauhdikkaasti ja on ollut hienoa ottaa uusi vuosi vastaan Turun Yrittäjien uutena puheenjohtajana! Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet tukenani! Meillä on hieno yhdistys, joka on Suomen Yrittäjien suurin paikallisjärjestö. Meillä on painoarvoa yrittäjyydestä puhuttaessa. Tämän vuoden teemana on käyttää painoarvoamme aktiivisesti sekä tuoda näkemyksiämme esiin tiedotusvälineissä, tapahtumissa ja erilaisissa muissa foorumeissa. Turun Yrittäjien hallitus on jäseniään varten ja haluamme kanavoida eteenpäin teiltä tulleita viestejä yrittäjyyteen tai siihen liittyviin asioihin pohjautuen. Ole yhteydessä missä tahansa asiassa ihan keneen tahansa meistä ja viedään asioita yhdessä eteenpäin!

Turun Yrittäjien uusi toimintamalli

Turun Yrittäjien toimintamallia uudistetaan 2020, nimenomaan osallistumisen mahdollisuuksien ja laajemman vaikuttavuuden kannalta. Toimintamallissa haetaan entistä laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Uusi toimintamalli perustuu toimikuntiin, jotka valmistelevat toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä hallitukselle hyväksyttäväksi. Toimikunnissa on aina vähintään yksi hallituksen jäsen ja näihin voidaan kutsua tarpeellinen määrä ulkopuolisia asiantuntijoita. Turun Yrittäjien hallituksen jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana ja samalla toimikunnan asioiden esittelijänä Turun Yrittäjien hallituksessa. Toimintamalli ja sen toimikunnat on saatu valmiiksi tammikuun aikana ja otetaan aktiiviseen käyttöön heti helmikuun alusta.

Toimikunnat ja jäsenistö

Toimintamalli sisältää neljä toimikuntaa, jotka ovat 1) Teknologia ja start-up, 2) Kv-toiminta, viestintä ja vaikuttaminen, 3) Nuoret ja 4) Yhteistyökumppanit, edunvalvonta ja talous. Nämä ovat myös Turun Yrittäjien painopistealueet tälle vuodelle. Haluamme toimia aktiivisesti näissä asiakokonaisuuksissa ja uskomme toimikuntien avulla päästävän entistä vahvemmin vaikuttaman näihin kokonaisuuksiin sekä saamaan valmistelutyöhön uusia ideoita hallituksen ulkopuolelta ja jäsenistöltä.

Turun Yrittäjien sisäisenä tavoitteena on myös entisestään kasvattaa yhdistyksemme jäsenmäärää, jotta Turun alueen yrittäjien ääni saisi vieläkin lisää painoarvoa. Tässä haastankin koko jäsenistön kertomaan Turun Yrittäjien toiminnasta myös tutuille yrittäjäkavereilleen, jotka eivät vielä ole jäseniä. Parhaat jäsenhankkijat tullaan myös palkitsemaan! Tästä lisää yhdistyksen some-kanavissa vielä alkuvuoden aikana.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Uuden toimintamallin myötä Turun Yrittäjien mahdollisuudet paranevat myös sidosryhmätyön osalta. Haluamme olla lähellä yhteistyökumppaneitamme sekä tärkeitä sidosryhmiämme, kukaan ei ole yksin vahvimmillaan.

Turun Yrittäjille on tärkeää oman jäsenistönsä hyvinvointi sekä taloudellisesti että fyysisesti. Tätä hyvinvointia yhdistys pyrkii osaltaan parantamaan koko ajan ja järjestämään sidosryhmiensä kanssa erilaisia jäsenistöä hyödyttäviä tapahtumia, kampanjoita, keskusteluja, verkostoitumisia ym. Kuuntelemme myös tarkalla korvalla sitä, millaisia asioita jäsenet pitävät hyödyllisinä ja toivomme aktiivista vuoropuhelua näiden osalta.

Sidosryhmätyö on muutakin, kuin yhteisten asioiden tai tapahtumien järjestämistä, se on myös aktiivista

vuoropuhelua itse sidosryhmien kanssa jäsenistöön liittyvissä asioissa. Turun Yrittäjille on tärkeää tehdä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa sekä olla lähellä, tavoitettavissa, yhteisissä asioissa. Yhdessä vaikutamme enemmän!

 

Kiitos sinulle hyvä jäsen, että olet Turun Yrittäjien jäsen!

Tehdään tästä vuodesta yhdessä turkulaisten yrittäjien vuosi! Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2020 kaikille!

 

Arto Kallio
Turun Yrittäjien puheenjohtaja