Etsi

Emergency banner

Turun kaupunki: ravintoloiden toimintaa ja kaupunkitilojen monipuolista käyttöä halutaan edistää kesäajan poikkeusjärjestelyin

Koronaepidemia on tuonut mukanaan runsaasti rajoituksia tapahtuma- ja yritystoimintaan. Turun kaupunginhallitukselle esitetään linjattavaksi joukko keinoja, joilla kaupunki voi osaltaan helpottaa erityisesti ravintolayritysten toimintaa ja edistää julkisen kaupunkitilan monipuolista käyttöä.

Maanantaina 1.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitellään monialaisen työryhmän laatimat pääperiaatteet ja keinot toiminnan turvalliseen elvyttämiseen ajalla 2.6.–30.9.2020. Esityksessä otetaan kantaa sekä ulkotarjoilualueiden lupaprosessiin että julkisiin tiloihin, kuten toreille, aukioille ja puistoihin sijoittuvaan ravintola- ja pop up-toimintaan.

Tässä pääkohtia:

Lupamenettelyt

 • Toimenpidelupahakemukset ulkotarjoilualueiden laajennuksia koskien käsitellään kevennetyllä menettelyllä ja kiireellisenä rakennusvalvonnassa.
 • Lupahakemusten tavoitekäsittelyaika on 5 arkipäivää, mikäli luvanhakija on suorittanut lainvaatiman naapurien kulemisen itse ennalta ja saanut puoltavat lausunnot.

Miksi lupa tarvitaan?

 • Maanrakennuslaki vaatii sitä: alkoholilaki/rajattu alue
 • Varmistetaan terassien turvallisuus ja saavutettavuus

Taksat

 • Haettujen ulkotarkoilualueiden toimenpidelupamaksu on normaalista taksasta puolet (50 %) kesäkaudella 2020.
 • Hakija voi halutessaan toimenpidelupahakemuksen yhteydessä pyytää ennalta-aloitusta nopeuttaakseen ulkotarjoilualueen avaamista.
 • Ulkotarjoilualueen vuokra (olemassa olevat alueet, uudet alueet, laajennukset) on puolet (50 %) vahvistetuista vuokrahinnoista.

Yhteisterassialueet:

 • Kaupunki tarjoaa seuraavat alueet ns. yhteisterassialueiksi kesäkaudeksi 2020: Vanha Suurtori, Tuomiokirkkotorin alue, Hämähäkkitontti ja Kaupungintalon puistikko ja piha, Puutori, Varvintori ja Rautatientori.
 • Näillä alueilla kaupunki tai sen valitsema operaattori hakee mahdollisen toimenpideluvan alueiden varaamiseen ravintolatoimintaan ja muuhun mahdolliseen käyttöön.
 • Maankäyttöluvan saamiseksi operaattorilla tulee olla esisopimukset terassialueelle tulevien ravintoloiden kanssa.

Puistot

 • Myös puistoihin on mahdollista anoa toimenpidelupaa väliaikaiselle ulkotarjoilualueelle.

Katualueet

 • Keskustan kadunvarsipaikkojen tilapäinen hyödyntäminen parklet-käyttöön sallitaan.
 • Kivijalkayritys voi hakea liiketilansa edustalla sijaitsevaa ruutua parklet-käyttöön ja perustaa ruutuihin terassin.
 • Ruudun voi vuokrata kesäkaudeksi: kesä-syyskuu.
 • Ruudun soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Toimenpideluvan haku ja taksa kuten edellä kuvattu ulkotarjoilualueiden prosessi ja taksa.

Muu toiminta

 • Toreilla, puistoissa ja kaupungin aukioilla voi järjestää ravintolaliiketoiminnan lisäksi myös muuta kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa.
 • Pop-up-toimintaa voidaan harjoittaa puistoissa lähtökohtaisesti ilmoitusmenettelyllä.

 

Lisätiedot:

Poikkeusjärjestelyistä, hakukäytännöistä ja tarvittavista asiakirjoista tehdään viikolla 23 ohjeistus kaupungin nettisivuille: turku.fi/terassi

Toimenpidelupien osalta oikea yhteys on rakennusvalvonnan asiakaspalvelu tai suoraan Maria Paukio, p. 044 907 4062. Kaupungin maa-alueiden osalta (terassien vuokraus ja yhteisterassialueet) oikea yhteys on kaupunkiympäristötoimiala ja Kaisa Kauma-Laula, p. 050 558 9136. Yleistä neuvontaa saa myös ydinkeskustan hankepäälliköltä: Kirsi Eronen, p. 040 617 4742 tai .