Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Teknologiateollisuuden tes-irtiotto avaa yrityksille mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin – mutta myös kalliisiin virheisiin

Teknologia-alan yritykset voivat jatkossa valita, haluavatko sopia työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa vai noudattaa valtakunnallista työehtosopimusta. Tämä avaa yrityksille runsaasti uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua.

Muutos johtuu siitä, että Teknologiateollisuus ry on päättänyt jakaa toimintansa kahteen yhdistykseen. Nykyinen Teknologiateollisuus ry lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen, ja vastuu valtakunnallisista tes-neuvotteluista siirtyy uuteen yhdistykseen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn.

Teknologiateollisuus ry:hyn jäävät yritykset sopivat työehdoista ainoastaan paikallisesti suoraan työntekijöiden kanssa. Valtakunnallista työehtosopimusta haluavat yrittäjät voivat liittyä Teknologiateollisuuden työnantajayhdistykseen.

Paikallinen sopiminen tarjoaa yrityksille runsaasti mahdollisuuksia. Sellaisille on ollut tarvetta erityisesti viime aikoina, kun pandemia on vaikuttanut yrityksiin monin eri tavoin. Yritysten väliset erot ovatkin nyt isompia kuin aiemmin.

Paikallisen sopimisen valitsevat yritykset pystyvät jatkossa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin – kuten raivoavaan kulkutautiin, uhkaavaan työntekijäpulaan tai ulkomailta saatuun suureen tilaukseen – nopeammin, kun johto ja työntekijöiden edustajat voivat istahtaa saman pöydän ääreen sopimaan työehdoista.

Vaikka paikallinen sopiminen luo uusia ja nopeita tapoja reagoida toimintaympäristön muutoksiin, se ei ole oikotie onneen. Työehdoista neuvotteleminen ja sopimusten laatiminen on vaativaa asiantuntijatyötä. Varsinkaan monilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei vielä ole siitä kokemusta. Liitoissa työskentelevät työehtoneuvottelujen ammattilaiset ovat aiemmin hoitaneet sopimukset valmiiksi, ja yritykset ovat voineet keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

On kaikkien osapuolten etu, että sopimukset laaditaan huolellisesti vastaamaan neuvottelujen tulosta ja niihin kirjataan tarkasti kaikki tarpeelliset yksityiskohdat. Löperöt sopimustekstit aiheuttavat epätietoisuutta ja tulevat pahimmillaan kalliiksi, jos niiden sisältöä joudutaan selvittämään käräjäsaleissa tai jos työrauha järkkyy niiden takia.

Siksi ennen työehtoneuvotteluiden aloittamista kannattaa ottaa yhteyttä yritys- ja työlainsäädäntöön erikoistuneeseen lakimieheen. Hän auttaa neuvottelujen aloittamisessa ja aikatauluttamisessa ja myös huolehtii siitä, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat käsitellyiksi ja kirjatuiksi oikein. Tällöin neuvottelijat voivat huoletta keskittää kaiken huomionsa ja energiansa päätehtäväänsä eli neuvottelemiseen – mikä usein johtaa suotuisaan lopputulokseen. Parhaisiin pitkäkestoisiin tuloksiin päästään silloin, kun kyse on nimenomaan yhdessä sopimisesta, ei sanelusta.

Viime vuonna Metsäteollisuus kertoi irtisanoutuvansa yleisistä työehtosopimuksista kokonaan ja aikovansa sopia työehdoista ainoastaan yhtiöiden ja työntekijöiden välillä. Myös Suomen Yrittäjät on jo pitkään puhunut paikallisen sopimisen puolesta.

Yleissitovien työehtosopimusten merkitys näyttää nyt nopeasti heikentyvän työmarkkinoilla – kenties pysyvästi.

Kuten aina suurten murrosten aikana, nytkin tilanteesta hyötyvät eniten ne, jotka lähtevät ripeästi liikkeelle ja käyttävät avautuvat mahdollisuudet tehokkaimmin hyödykseen. Parhaiten tämä onnistuu osaavan juristin avustuksella.

Antti Palmujoki
asianajaja

Kirjoittaja toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien neuvontaverkostossa mukana olevan BLF Asianajotoimisto Oy:n osakkaana vastaten työoikeudellisista toimeksiannoista.