Yrittäjien sote

Tässä ohjelmassa esitetään Suomen Yrittäjien ja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajärjestöjen yhteinen näkemys siitä, miten turvataan monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa.

Ohjelma kuvaa ja määrittää yksityisen sektorin palveluntuottajien keskeiset linjaukset ja tavoitteet hallituskauden 2019–2023 lainvalmistelulle.

Yrittäjien mielestä uudistuksen valmistelussa hallituksen on luotava selkeä näkemys siitä, miten

  • huolehditaan sote-markkinoiden toimivuudesta, palveluiden laadusta ja tehokkuudesta
  • synnytetään kestävä monituottajamalli
  • varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten pääsy mukaan samalta viivalta
  • mahdollistetaan alan uusien innovaatioiden synty