Yrittäjyyskasvatus ja kouluyhteistyö

Yrittäjämäinen asenne ja uutta luova yrittäjyys ovat tavoitteita kaikilla osaamisjärjestelmän tasoilla.

Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta yrittäjämäistä työotetta tarvitsee jokainen. Opetuksen on annettava perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle. Yrittäjillä on tässä työssä tärkeä rooli.

Yrittäjyys ei ole erillinen oppiaine, eikä kyse ole vain liiketoimintataitojen opettamisesta. Yrittäjyys nähdään ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana elämään.

Alueellisesti yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä. Sillä tuetaan nuorten kasvua yrittäjämäiseen asenteeseen, työotteeseen ja yrittäjyyteen. Lisäksi vaikutetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

Materiaalia kouluyhteistyöhön