Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjät järjestää opettajille maksutonta koulutusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta. Koulutukset on suunnattu yläkoulujen, toisen ja korkea-asteen opettajille ja opinto-ohjaajille sekä opettajaksi opiskeleville. Toiminta käynnistyi vuonna 2015, jonka jälkeen koulutuksiin on osallistunut jo yli 10 000 opettajaa. Toimintaa rahoitti aluksi lääkintöneuvos Sakari Alhopuro ja sittemmin sitä on jatkanut hänen nimeään kantava säätiö. Opettajankoulutustyön tuloksiin ja hyviin käytänteisiin voit tutustua sivun alaosassa.

Opettajien koulutukset

  1. Verkkokurssit opettajille ja opinto-ohjaajille (nonstop) Joustavia ja napakoita etäkoulutuksia yrittäjyyden ilmiöistä, yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyspedagogiikasta.
  2. Henkilöstökoulutukset oppilaitoksille. Räätälöityjä valmennuksia oppilaitoksille, jotka tukevat yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin.
  3. Yhteiskoulutukset. Ajankohtaisia etäkoulutuksia oppilaitosten ja yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa toteutettuna.

    Alla olevista valikoista löydät lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.

Opettajien maksuttomat koulutukset 

Koulutukset auttavat kehittämään opetusta ja oppilaitoksen toimintaa. Voit valita 1 opintopisteen laajuisia verkkokursseja tai lyhyitä tietoiskuja. Osaamista on helppo päivittää työn ohessa Moodle-alustalla. Yhdellä ilmoittautumisella pääset tutustumaan koko tarjontaan. Voit hypätä mukaan sinulle sopivana ajankohtana.

Kirjaudu oppimisympäristöön: https://yrittajat.mmg.fi

 

1. Yrittäjyyden ilmiöt

Teema hyödyttää erityisesti opettajia, jotka opettavat yrittäjyyskursseja, ohjaavat tulevaisuuden työhön, toteuttavat yrittäjyyskasvatusta tai opettavat aineita, joissa käsitellään yrittäjyyden yhteiskunnallisia näkökulmia. Osallistujien palaute 4,4/ 5.

”Voin viedä lähes kaiken kurssilla oppimani omaan opetustyöhöni.”
”Valtavan kattava tietopaketti ja repullinen uusia ideoita.”
”Tietämykseni yrittäjyyden ilmiöistä kasvoi hurjasti ja sain uusia työkaluja hyödyntää yrittäjyyden mahdollisuuksia.”
”Minä ihan virkistyin hyvistä materiaaleista.”

2. Työelämä ja yrittäjyys opetuksessa

Patistellaanko sinua tuomaan yrittäjyyttä opetukseen ja ohjaukseen? Tai oletko utelias oppimaan, mitä mahdollisuuksia se voi opetukseen ja ohjaukseen tuoda? Sisällöt on suunnattu opettajille ja opettajaksi opiskeleville sekä opinto-ohjaajille, jotka haluavat vahvistaa työelämä- ja yrittäjyysteemoja opetuksessa ja ohjauksessa. Osallistujien palaute 4,0/ 5.

”Kurssi sisälsi monipuolista materiaalia ja onneksi sitä ehtii vielä tutkailemaan varsinaisen suorittamisen jälkeen.”
”Parasta oli katsoa esimerkkejä siitä, miten muilla aloilla tätä itselle tutumpaa genreä lähestytään.”
”Tällä kurssilla sai konkreettisesti pohtia oman työn kautta yrittäjyyden ohjaamisesta.”

3. Yrittäjyyspedagogiikka

Haluatko integroida opetukseen työelämälähtöisyyttä ja yrittäjyyttä nykyistä enemmän, myös niille oppijoille, joita yrittäjyyden teema ei innosta? Haluatko uudistaa opetusta, kokeilla ja kehittää sekä vahvistaa oppimista työelämäyhteistyön kautta? Osallistujien palaute 4,2/ 5.

”Suosittelisin kaikille opettajille alasta riippumatta. Mukava matalan kynnyksen lähestymistapa. Kiitos!”
”Oli mukavaa vaihteeksi reflektoida itseään ja tekemistään yrittäjyyden näkökulmasta.”
”Erinomainen kurssi! Aktivoiduin heti useammassa asiassa omaan opetustyöhön liittyen. Paljon konkreettisia vinkkejä, jotka on suhteellisen helppo ottaa käyttöön. Lisäksi ajateltavaa, joka jää muhimaan.”

Yhdellä kirjautumisella pääset oppimisympäristöön, josta voit valita sinulle sopivat oppimiskokonaisuudet. Kirjaudu oppimisympäristöön: https://yrittajat.mmg.fi

Henkilöstökoulutukset oppilaitoksille

Toteutamme räätälöityjä henkilöstökoulutuksia oppilaitoksille. Koulutusten pääteemoja ovat yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyspedagogiikka. Tarkempi sisältö ja toteutustapa sovitaan yhdessä oppilaitoksen kanssa.

”Sain paljon tietoa yrittäjyyspedagogiikasta ja uusia ideoita oman yrittäjyyskoulutuksen suunnitteluun.”
”Oli erityisen antoisaa tavata kollegoita ja vaihtaa heidän kanssaan näkemyksiä ja kokemuksia.” ”Vertaisoppimista oman organisaation hyviltä tekijöiltä.”
”Koulutuksen materiaalit ja käytännön järjestelyt ovat onnistuneita, kiitos paljon!”

Esimerkkejä koulutuksista

Sovitaan koulutuksesta, ota yhteyttä: paivi.ojala@yrittajat.fi

Yhteiskoulutukset

Ajankohtaisia ja kaikille avoimia koulutuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuna. Tutustu tuleviin koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

1.Yritysyhteistyön koulutus

Opettaja, haluatko kehittää työelämäyhteistyötä omassa opetuksessasi? Tule mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen, josta saat ideoita ja työkaluja työelämäyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Talous ja nuoret TAT ja YES verkosto.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Työelämäyhteistyö – uusia ideoita ja työkaluja opetukseen – YES ry (yesverkosto.fi)

2. OpeTET

Kaipaatko uusia yhteistyökuvioita, ideoita tai sparrausta liiketoiminta- ja yrittäjyysopetukseen? Tule mukaan yksilölliseen ja räätälöityyn opeTETiin. Toteuttajana Lauttasaaren yhteiskoulu ja yhteistyössä mukana Suomen Yrittäjät.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: OpeTET haku on auennut (mailchi.mp)


Sovitaan koulutusyhteistyöstä, ota yhteyttä
: paivi.ojala@yrittajat.fi

Yrittäjyysmateriaalia opettajille

Opettajankoulutustyön aiempiin tuloksiin ja hyviin käytänteisiin voit tutustua alla

Osaavia opettajia

>> Katso lyhyeltä videolta, mitä saimme aikaan 

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetyn koulutuksen tuloksia:

1. Opettajan osaaminen lisääntyi

Opettajien motivaatio yrittäjyyskasvatukseen vahvistui.  Opettajat raportoivat innostusta, rohkeutta ja uskoa omiin kykyihin. Lisäksi vahvistui kiinnostus ja usko yrittäjyyskasvatukseen sekä tahto oman osaamisen kehittämiseen.

Opettajien tiedot ja taidot yrittäjyyskasvatuksesta lisääntyivät Opettajat saivat ymmärrystä ja ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä käytännön työkaluja ja ideoita yrittäjyysosaamisen tukemiseen ja  oppimisen ohjaamiseen.

Opettajien yrittäjyyskasvatuksen verkostot laajenivat. Opettajat saivat uusia kumppaneita oppilaitoksen sisältä, toisista oppilaitoksista sekä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoista.

2. Oppilaitosten yrittäjyyskasvatus vahvistui

Lisättiin joukkovoimaa yrittäjyyskasvatukseen. Useampi opettaja kiinnostui aiheesta ja lähti kehittämään työtään. Tätä kautta opetussuunnitelmien toteuttaminen sujuvoitui, yrittäjyyskasvatus arkipäiväistyi  ja opettajat muodostivat tiimejä ja verkostoja.

Järjestettiin yrittäjyyskasvatukselle tilaa oppilaitoksen rakenteissa. Yrittäjyyskasvatuksesta muodostettiin yhteinen käsitys, ymmärrettiin sen laaja-alaisuus ja tunnistettiin sen rooli. Tämän myötä yrittäjyyskasvatusta vahvistettiin opetussuunnitelmissa ja strategioissa.

Lisättiin yrittäjyyskasvatusta käytännön tekoina. Useissa oppilaitoksissa toteutettiin uusia kursseja ja opintojaksoja, lisättiin yrittäjyysopintojen määrä ja saatiin niihin lisää osallistujia sekä laajennettiin yrittäjyysopetusta uusille aloille.

Lähde: Palautekyselyt koulutusten jälkeen 2015-2021, opettajien kyselytutkimus 2020, Kysely oppilaitoksille ja verkostotoimijoille 2021

Tavoitteena on, että opettaja ymmärtää yrittäjyyttä ja sen merkitystä ja moninaisuutta yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen yrittäjyysmyönteisyyttä.

Teemakeskustelut yrittäjien kanssa: Uutta luova yrittäjyys 2×3,5h

Yrittäjyys otetaan haltuun yhteisillä teemakeskusteluilla yrittäjien kanssa.  Mukana on erilaisia yrittäjiä keskustelemassa opettajien kanssa yrittäjyysosaamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuudessa ei kuulla esityksiä, vaan yhteistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa fasilitoidusti.

”Eri kokemusasiantuntijoiden eli yrittäjien mielipiteiden kuuleminen oli todella hieno ja mielenkiintoinen asia.”

Yrityspuheenvuorot ja teemapajat: Työelämä ja yrittäjyys, 3-6h

Työelämä ja yrittäjyys -päivä on suunnattu ohjausalan opiskelijoille sekä opinto- ja uraohjaajille. Eri kokoisten yritysten edustajat tuovat esityksissään monipuolisia näkökulmia työelämän ja yrittäjyyden murrokseen. Teemapajoissa esitellään työkaluja ja menetelmiä käytännön ohjaustyön tueksi.

”Todella hyvin järjestetty tapahtuma etänä! Päivä eteni loogisesti ja mukavasti. Sain paljon hyödyllistä tietoa ja työkaluja.”

Päivä yrittäjän kanssa, 3-6 h

Päivä yrittäjän kanssa -konseptissa opettajat jalkautuvat alueen yrityksiin ennakkotehtävän mukaisesti.  Yrittäjän varjostaminen tarkoittaa pienyrittäjän rinnalla kulkemista yhden päivän ajan havainnoiden, keskustellen ja mahdollisesti osallistuen yrittäjän rinnalla hänen työhönsä. Tavoitteena on saada ideoita ja verkostoja työelämäyhteistyön laajentamiseen sekä yrittäjyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseen. Päivän antia puretaan yhteisessä työpajassa.

”Luulin olevani hyvin kärryillä yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta, mutta aika on tehnyt tehtävänsä ja oli todella terveellistä käydä kentällä tutustumassa ”iholla kiinni” yrittäjän arkeen.”

Yrittäjähaasteiden ratkominen: EduHackathon, 1 op

EduHackathonissa ratkotaan yrittäjien aitoja haasteita moniammatillisissa tiimeissä. Työkaluina käytetään ketterän kehittämisen ja palvelumuotoilun malleja.

”Ehdottomasti tällaisia päiviä lisää. Saimme hyödyllistä tietoa eri startup -yrityksistä. Harjoittelimme luovuutta, nopeaa ongelmanratkaisua ja yhdessä pohtimista ja pähkäilyä. Hyvin tuottelias ja oivalluttava päivä.”

Webinaarisarja: Yrittäjyys Suomessa 2×1,5h

Webinaarisarja tarjoaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassa sekä yrittäjyyden muodoista ja ilmiöistä.

”Sain aivan uusia ajatuksia. Tämä oli todella hyvä, kiitos.”

Tavoitteena on, että opettaja osaa toteuttaa toiminnallista yrittäjyyspedagogiikkaa. Tavoitteena on, että oppilaitoksessa mahdollistetaan ja tuetaan yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen.

Open Space -työpajatyöskentely: Mitä yrittäjyys tarkoittaa meidän oppilaitoksessa? 2-3h

Open Space-menetelmällä toteutettu työpajatyöskentely, jossa muodostetaan oppilaitoksen tai koulutusalan yhteistä ymmärrystä yrittäjyydestä, sen roolista ja toteutuksesta oppilaitoksessa. Tavoitteena on laaja-alaisen ymmärryksen vahvistaminen. Aiheet valitaan osallistujien omien kiinnostusten pohjalta. Keskustelun jälkeen jaetaan opit ja oivallukset sekä sovitaan jatkoaskeleista.

Yrittäjyyspedagogiikka -työkalut tulevaisuushaasteen taklaamiseen, 3h

Koulutuskiertueen teemoina ovat tulevaisuushaaste, yrittäjyyspedagogiikan tavoitteet, käytännön toteutus ja arviointi. Yrittäjyyspedagogiikan toiminnallinen koulutuspaketti toteutettiin virtuaalisesti ja se voidaan toteuttaa myös lähikoulutuksena.

”Oli hyvin jaksotettu webinaari, sen ansioista jaksoi keskittyä, kuunnella ja osallistua.”
”Paljon hyviä työkaluja opiskelijoille oppimisen tueksi.”

Rohkeasti digiä! -yrittäjyyskasvatusta digipedagogiikalla, 2x2h

Tehovalmennus tarjoaa tutkittua tietoa digipedagogiikasta sekä tuoreita käytännön esimerkkejä sen hyödyntämisestä osana yrittäjyyskasvatusta ja monimuoto-opetusta.

”Hyvä käsikirjoitus. Mukavan lyhyet setit, joten paljon asiaa tuli pienessä ajassa.”
”Raamitettu ajatustenvaihto lopussa oli itselle parasta.”

Tavoitteena on, että opettaja taitaa liiketoimintaopetuksen. Tavoitteena on, että oppilaitoksessa on laadukas yrittäjyysopetuksen kurssivalikoima.

Liiketoimintaosaamisen perusteet -webinaarisarja

Liiketoimintaosaamisen webinaarisarja avaa yritystoiminnan peruselementtejä tiiviisti ja napakasti. Teemoina markkinointi, hinnoittelu ja liiketoiminnan kehittäminen.

Opettajien yrittäjyysleiri, 24h

Opettajien yrittäjyysleiri tarjoaa innostavan sukelluksen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen – tekemällä oppien. Leirillä opettajat ratkovat yrittäjien haasteita tai tuottavat yritysideoita moniammatillisissa tiimeissä. Opit on vietävissä suoraan omaan opetukseen.

”Kiitos, lisää tällaisia konsepteja yrittäjyyden opettamisen työkaluihin.”

Ideasta yritykseksi -valmennus

Valmennuksessa opettajat rakentavat asiantuntijoiden avulla omaan osaamiseensa perustuvat miniyritykset. Kokonaisuus tarjoaa omakohtaisen kokemuksen, verkostoa sekä antaa malleja yrittäjyysopetukseen.

”Todella toimiva kokonaisuus. Hyvät ja monipuoliset osat! Hyvä aikataulutus ja osatehtävät.”

Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena – verkkokurssi, 5 op

Kurssi avaa erityisesti yrittäjyyskasvatuksen käsitettä ja toimintatapaa ja osaamisen merkitystä jokaisen opettajan työnä. Kurssi antaa valmiuksia yrittäjämäisen työotteen sekä yrittäjyystaitojen vahvistamiseen. Kurssi on saatavilla myös CampusOnlinessa. >> Tutustu tästä

Yrittäjyyskasvatusosaaminen osana ammattipedagogisia opintoja, 6 op

Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yrittäjyyskasvatusosaaminen on osa ammattipedagogisia opintoja. Osaamisen voi osoittaa kolmella yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkillä. Yrittäjyyskasvatusosaamista voi halutessaan laajentaa (6 op) kahden valinnaisen osaamismerkin avulla. >> Tutustu tästä

Opettajaopiskelijan liiketoimintaosaaminen -verkkokurssi, 5 op

Kurssi syventyy erityisesti opettajan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yrittäjyysopintojen ohjaamiseen. Kurssilla nousevat esiin itsensä johtaminen ja innovointi osana yrittäjyysopintoja. Kurssin on suunniteltu tulevan CampusOnlinen tarjontaan. Kurssi antaa valmiuksia yrittäjyysopintojen ohjaamiseen ja opiskelijoiden yritystoimintaosaamisen edistämiseen.
Lisätiedot: marja.keranen@tuni.fi