Ehdota palkittavaa yrittäjää

Kuka saa Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon, Valtakunnallisen yksinyrittäjäpalkinnon tai kuka palkitaan Vuoden nuorena yrittäjänä? Sinä voit vaikuttaa valintaan!

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto korostaa yrittäjyyden merkitystä ja arvostusta sekä tuo esille yrittäjän työtä. Yrittäjäpalkinto on vastaanottajalleen arvokas — se on yrittäjäkollegoiden tunnustus.

Yksinyrittäjäpalkinnolla halutaan korostaa yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskunnassa ja nostaa yksinyrittäjien arvostusta. 

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu.

Vuoden maahanmuuttajayrittäjä -kilpailun tavoitteena on huomioida ja nostaa maahan muuttaneita yrittäjiä esille.

Avoin ilmiantokanava voittajien ehdottamiseen on auki 1.-22.3. Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jaetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Seinäjoella 12.10.2024.

Tutustu aiempina vuosina palkittuihin yrittäjiin täällä.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus esimerkillisestä yrittäjyydestä. 

Palkinnolla korostetaan oma-aloitteisten ja taloudellisten riskien ottamiseen uskaltautuvien yrittäjien merkitystä koko talouselämälle ja nostetaan yksityisen yrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassa.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1968 lähtien. Valinnasta ja palkittavien määrästä päättää Yrittäjäpalkintolautakunta. Lautakunnassa on edustus Suomen Yrittäjistä, Fenniasta, Suomalaisen Työn Liitosta ja Yksityisyrittäjäin säätiöstä.

Palkinnon kriteerit:

 • yrityksellä on omaperäinen toiminta-ajatus tai tuoteidea
 • yrityksen toimintaa, palvelua tai tuotteita kehitetään jatkuvasti
 • yritys on kasvu-uralla
 • yritys on toiminnallisesta ja taloudellisesti uusiutumiskykyinen myös kansainvälisessä kilpailussa
 • yritys on merkittävä omalla toiminta- ja markkina-alueellaan
 • yrityksen tuotanto ja henkilöstöhallinto vastaa ajan henkeä ja yhteiskunnan asettamia tavoitteita
 • yrityksen toiminta on vakiintunutta

Valtakunnallinen yksinyrittäjäpalkinto

Vuosittain jaettava palkinto on tunnustus ansiokkaasta yrittäjyydestä. Palkinnolla korostetaan yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskuntassa ja nostetaan yksinyrittäjien arvostusta. Palkintoa on jaettu vuodesta 2019 lähtien.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee voittajaa 5000 euron palkinnolla.

Palkinnon kriteerit:

 • yrittäjä on toiminut päätoimisesti yksinyrittäjänä vähintään viisi (5) vuotta
 • yrityksen toiminta on vakiintunutta ja kannattavaa
 • yrittäjä on toiminut esimerkillisesti ja hänen esimerkistään voivat muutkin oppia
 • yksinyrittäjän toimintatapa tai liikeidea on alallaan omaperäinen ja innovatiivinen
 • yritys on yrittäjäjärjestön jäsen.

Vuoden nuori yrittäjä

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 36-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

Kilpailu jakautuu alueellisiin alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät, sekä valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun voittajan palkitsemista 20 000 eurolla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa 1 500 euron suuruisen tuen.

Palkinnon kriteerit:

 • Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna enintään 36 vuotta.
 • Yrittäjän perustama yritys on toiminut vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen mennessä.
 • Yrittäjä voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut yritystään menestyksellisesti vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen mennessä.
 • Voittajaksi voi ehdottaa myös yrittäjäparia tai tiimiä
 • Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee vähintään 50 % osakkeista olla alle 36-vuotiaan omistuksessa.
 • Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa.
 • Yrittäjä ei ole Suomen Yrittäjien hallituksen, verkoston tai valiokunnan jäsen. 

Vuoden maahanmuuttanut yrittäjä

Kilpailun tavoitteena on huomioida ja nostaa maahan muuttaneita yrittäjiä esille. Voittajan valinnassa painotetaan erityisesti tarinallisuutta tuloksellisuuden sijaan. Voittajaksi valittava on tehnyt suomalaisessa yhteiskunnassa yrittämisestä mahdollista, vaikka kielimuuri tai kulttuurierot ovatkin asettaneet omat haasteensa. Yrittäjä toimii innostavana esimerkkinä muille maahan muuttaneille ja on omassa yhteisössään arvostettu henkilö. Liiketoiminnan on oltava kannattavaa ja kasvua jo näköpiirissä. Yrittäjästä välittyy positiivinen suhtautuminen elämään ja yrittämiseen.

Palkinnon kriteerit:

 • yrittäjä ei ole syntynyt Suomessa
 • yrittäjän äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame
 • yrityksellä on oltava talous kunnossa
 • yrittäjän ja yrityksen tulee olla maineeltaan moitteeton
 • yrittäjä ja yritys on huolehtinut vero- ja muista lakisääteisistä velvoitteista sekä yrittäjänä että työnantajana
 • kilpailuun voi ehdottaa yrittäjäkaksikon tai tiimin, ehdokas voi olla myös yksinyrittäjä
 • yrittäjä ei voi olla Suomen Yrittäjien maahanmuuttajayrittäjien verkoston johtoryhmän jäsen

Voittaja saa 5 000 euron rahapalkinnon sekä toisen ja kolmannen sijan voittajat palkitaan kunniakirjoilla.