Ehdota palkittavaa yrittäjää

Kuka saa Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon, Valtakunnallisen yksinyrittäjäpalkinnon tai kuka palkitaan Vuoden nuorena yrittäjänä? Sinä voit vaikuttaa valintaan!

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto korostaa yrittäjyyden merkitystä ja arvostusta sekä tuo esille yrittäjän työtä. Yrittäjäpalkinto on vastaanottajalleen arvokas — se on yrittäjäkollegoiden tunnustus.

Yksinyrittäjäpalkinnolla halutaan korostaa yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskunnassa ja nostaa yksinyrittäjien arvostusta. 

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu.

Avoimia ilmiantoja voi tehdä 1.-24.3.2023 tämän lomakkeen kautta.

Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jaetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Porissa 7.10.2023.

Ehdota palkittavaa yritystä tai yrittäjää

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus esimerkillisestä yrittäjyydestä. 

Palkinnolla korostetaan oma-aloitteisten ja taloudellisten riskien ottamiseen uskaltautuvien yrittäjien merkitystä koko talouselämälle ja nostetaan yksityisen yrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassa.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1968 lähtien.

Palkinnon kriteerit:

 • yrityksellä on omaperäinen toiminta-ajatus tai tuoteidea
 • yrityksen toimintaa, palvelua tai tuotteita kehitetään jatkuvasti
 • yritys on kasvu-uralla
 • yritys on toiminnallisesta ja taloudellisesti uusiutumiskykyinen myös kansainvälisessä kilpailussa
 • yritys on merkittävä omalla toiminta- ja markkina-alueellaan
 • yrityksen tuotanto ja henkilöstöhallinto vastaa ajan henkeä ja yhteiskunnan asettamia tavoitteita
 • yrityksen toiminta on vakiintunutta

Tutustu palkittuihin yrittäjiin

Valtakunnallinen yksinyrittäjäpalkinto

Vuosittain jaettava palkinto on tunnustus ansiokkaasta yrittäjyydestä. Palkinnolla korostetaan yksinyrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskuntassa ja nostetaan yksinyrittäjien arvostusta.

Palkinnonsaaja saa 5000 euroa ja Yrittäjäpatsaan. Palkintoa on jaettu vuodesta 2019 lähtien.

Kriteerit:

 • yrittäjä on toiminut päätoimisesti yksinyrittäjänä vähintään viisi (5) vuotta
 • yrityksen toiminta on vakiintunutta ja kannattavaa
 • yrittäjä on toiminut esimerkillisesti ja hänen esimerkistään voivat muutkin oppia
 • yksinyrittäjän toimintatapa tai liikeidea on alallaan omaperäinen ja innovatiivinen
 • yritys on yrittäjäjärjestön jäsen.

Tutustu palkittuihin yrittäjiin

Kuka valitsee Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon ja Valtakunnallisen yksinyrittäjäpalkinnon saajan?

Valinnasta ja palkittavien määrästä päättää Yrittäjäpalkintolautakunta. Palkintolautakunnassa on edustus Suomen Yrittäjistä, Fenniasta, Suomalaisen Työn Liitosta ja Yksityisyrittäjäin säätiöstä.

Vuoden nuori yrittäjä

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 36-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Vuoden nuori yrittäjä -palkinto on vertaisarvostukseen perustuva yrittäjiltä yrittäjille annettava tunnustus. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen tai yrittäjäasenteeseen liittyen.

Kilpailu jakautuu alueellisiin alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät, sekä valtakunnalliseen loppukilpailuun, johon osallistuvat aluetason voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.

Kriteerit:

 • Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna enintään 36 vuotta.
 • Yrittäjän perustama yritys on toiminut vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen mennessä.
 • Yrittäjä voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut yritystään menestyksellisesti vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen mennessä.
 • Yrittäjä voi olla mukana useammassa yrityksessä
 • Voittajaksi voi ehdottaa myös yrittäjäparia tai tiimiä
 • Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee vähintään 50 % osakkeista olla alle 36-vuotiaan/-vuotiaiden omistuksessa.
 • Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa.
 • Yrittäjän yrityksen ei tarvitse olla Suomen Yrittäjien jäsen.
 • Yrittäjä ei ole Suomen Yrittäjien hallituksen, verkoston tai valiokunnan jäsen. 

Tutustu aiempien vuosien voittajiin täällä.