Haku Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskuntaan

Tule mukaan Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskuntaan – haku päättyy 31.10.

Kokouksia on keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Jäsenille korvataan matkakulut.

Työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä, joka on tehnyt työehtosopimuksen ja esittää edustajansa valitsemista valtuuskuntaan, sekä enintään kymmenen (10) muuta työmarkkina-asioita tuntevaa jäsentä.

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävät

  • Seurata työehtosopimuspoliittista ja työlainsäädännön kehitystä
  • Osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun
  • Valmistella työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita

Valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet

Varajäsenet

Claus Harju-Jeanty
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Janne Paul
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Ilkka Tuominen
Hammaslaboratorioliitto
Markku Sinisalo
Hammaslaboratorioliitto
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Annukka Kääriäinen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Eeva Salmi
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kimmo Nurmela
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Jäsenet

Varajäsenet

Miro Rissanen
Puuteollisuusyrittäjät
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät
Tarja Arbelius
Savon Yrittäjät
Monika Pöldkivi
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät
Elina Harju
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Marianne Nurminen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Marjo Nokkonen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Antti Rantalainen
Uudenmaan Yrittäjät ry /Taloushallintoliitto
Jaakko Jokela
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Mika Väyrynen
Suomen Leipuriliitto
Andreas Ögård
Erikoiskaupan liitto ETU
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät
Laura Helasjoki-Ristimäki
Pirkanmaan Yrittäjät
Timo Saranpää
Akavalaiset Yrittäjät AKY

Haku on kaikille jäsenyrittäjille avoin

Kaikki vaikuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet jäsenyrittäjät voivat hakea paikkoja. Haku päättyy 31. lokakuuta.

Hakijoilta odotetaan:

  • halua ja kiinnostusta perehtyä työmarkkinavaltuuskunnan teemoihin ja edunvalvontaan;
  • sitoutumista työmarkkinavaltuuskuntatyöhön, halua vaikuttaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin;
  • osaamista ja näkemystä yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä;
  • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia;
  • taitoa tehdä yhteistyötä, perustella näkemyksiä ja hakea ratkaisuja.

Valinnan keskeinen kriteeri on hakijan osaaminen ja motivaatio

Suomen Yrittäjien keskustoimisto käsittelee hakemuksia työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanosta. Esitystä tehtäessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueellinen edustavuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallitus päättää työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanosta kokouksessaan 13.12.2022. Valinnan keskeinen kriteeri on hakijan osaaminen ja motivaatio.

Lisätietoja: