Etusivu > Yrittäjän ABC > Energia Ja Ymparisto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ympäristötietoa

Jätehuolto

Tietoa jätehuollosta, jätteenkuljetuksesta ja ongelmajätteistä. Jäsenille tietoa jätehuollon tuottajavastuusta jätehuollossa ja tuottajavastuusta tuoteryhmittäin.


Kemikaaliasetus REACH

Valtaosa suomalaisista yrityksistä on kemikaalien käyttäjiä, joiden velvoitteet uuden lainsäädännön mukaan ovat kohtuullisia. Miten hyötyä REACHista?


Ympäristöasioiden huomioiminen yritystoiminnassa

Mitä ympäristövaikutuksia yritystoimintaan liittyy? Tule lukemaan ympäristöasioita, joita voi huomioida yritystoiminnassa.


Ympäristöliiketoiminta

Työvälineitä kansainvälistymiseen, tiedonhankintaan ja verkostoitumiseen ympäristöliiketoimintaa harjottaville yrityksille.


Ympäristöluvat

Kaikille toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maata, vettä tai ilmaa, tarvitaan lupa. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Lue lisää ympäristöluvista ja niiden valvonnasta.


Ympäristömerkit

Ympäristömerkki on tunnus, joka myönnetään ympäristömerkin myöntämisperusteet täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Lue lisää ympäristömerkeistä.


Ympäristovahinkojen korvausvastuu

Ympäristövahinkojen korvaamisesta säädetään ympäristövahinkolaissa. Ympäristövahingolla tarkoitetaan laissa tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuvaa vahinkoa, joka on aiheutunut ympäristölle.