Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Energia, ympäristö ja maankäyttö

Tietoa Suomen ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta, energiaverotuksesta, energiatehokkuudesta, uusiutuvan energian tuista, sähkömarkkinoista ja lämmönhankinnasta.

Sivut ovat jäsensivuja ja niille kirjaudutaan jäsennumerolla.


EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Mikäli päästään kattavaan kansainväliseen sopimukseen, EU on valmis vähentämään näitä päästöjään 30 prosenttia.  


Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka

Päästökauppasektorilla tavoite on 21 prosentin ja päästökaupan ulkopuolisilla aloilla 16 prosentin vähennys vuoden 2005 päästötasoon nähden.  Uusiutuvan energian tavoitetaso on nosto 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta, kun se nykyisellään on noin 28 prosenttia.  


Energiaverotus

Energiaverot ovat valmisteveroja ja niitä maksetaan sähköstä, nestemäisistä polttoaineista ja lämmöntuotantoon käytetyistä polttoaineista, kuten kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä.


Uusiutuvan energian tuet

Laki uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä tuli osittain voimaan vuoden 2011 alussa. 


Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantamista ja energian säästämistä pidetään kustannustehokkaana tapana tavoitella ilmastotavoitteita ja vähentää  kasvihuonekaasuja.  


Sähkön hankinta ja markkinat

Suomessa sähkömarkkinat ovat sähköenergian osalta avoimet vapaalle kilpailulle ja sähkön käyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa valitsemaltaan sähkönmyyjältä. Siirtopalvelusta sen sijaan vastaa paikallinen verkkoyhtiö, ja sitä ei voida kilpailuttaa. 


Lämmönhankinta

Lämpö voidaan hankkia joko ulkopuoliselta toimijalta tai tuottaa itse. Kokonaiskustannuksiin vaikuttavat erityisesti lämmöntuotannon polttoainevalinta ja tuotantotapa.


Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu ja energiamerkintä

EU:n ecodesign-direktiivi edellyttää, että energiaan liittyvien tuotteiden on vastattava vaatimuksia tuotteiden ekologisesta suunnittelusta. Tuotteiden ekologisella suunnittelulla tarkoitetaan tuotteiden suunnittelua siten, että ympäristövaikutukset koko niiden eliniän ajalta, raaka-aineiden hyödyntämisestä tuotteen käytöstä poistoon, ovat mahdollisimman pienet.