Etusivu > Yrittäjän ABC > Energia Ymparisto Ja Maankaytto > Ymparistotietoa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät ovat johtamisjärjestelmiä, joilla yrityksen ympäristöasioita hallitaan ja kehitetään järjestelmällisesti. Niiden tavoitteena on myös yrityksen kustannusten pienentäminen, kilpailukyvyn parantaminen, korkea asiakastyytyväisyys, hyvä työnantajakuva sekä riskienhallinta. Ympäristöjärjestelmästä on hyötyä myös tarjouskilpailuihin osallistuttaessa, viestinnässä ja ennakoinnissa.

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa käydään läpi yrityksen koko toiminta, arvioidaan ympäristövaikutukset ja määritellään kehittämistoimet. Ympäristöjärjestelmän kriteerien täyttymisen arvioi puolueeton asiantuntija. Hyväksytyn arvioinnin jälkeen yritys saa todistuksen ja voi käyttää viestinnässään ympäristöjärjestelmästä kertovaa merkkiä tai logoa. Järjestelmä voidaan myös rakentaa pelkästään sisäiseksi työkaluksi ja jättää se sertifioimatta. Yrityksellä voi olla käytössään myös aivan omat ympäristöasioiden hallintamenetelmänsä, joita ei ole suunniteltu valmiiden ympäristöjärjestelmien mukaisesti.

Ympäristöjärjestelmiä

Ekokompassi on Suomalainen pk-yrityksille suunniteltu kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka on toistaiseksi saatavilla pääkaupunkiseudulla, Hyvinkäällä ja Tampereella. www.ekokompassi.fi

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi, joka voi sopia pk-yritykselle varsinkin, jos yrityksellä on jo käytössään laadunhallintajärjestelmä. http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_14000_ymparistojohtaminen/ymparistojarjestelma

EMAS on EU:n ympäristöjärjestelmä, joka vaatii julkisen ympäristöraportoinnin ja on pk-yritykselle usein turhan raskas. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Ymparistojarjestelmat_ja_johtaminen/EMASin_toteuttaminen

EMAS Easy on kevennetty pk-yrityksille suunnattu versio EMAS-järjestelmästä eikä vaadi julkista ympäristöraportointia. http://ec.europa.eu/environment/emas/about/index_en.htm

 

Päivitetty 9.9.2016