Pk-yritystietoutta | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Eu Tietopaketti

Etsi

Pk-yritystietoutta

EU on aktiivinen PK-yritysten suuntaan. PK-yrityspolitiikalla halutaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa myös jäsenmaiden toimintaan. Toimintaympäristöön kohdistuvien toimien lisäksi tarjolla on erilaisia ohjelmia, rahoitusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja väyliä julkisiin hankintoihin. Yleistä politiikkaa tuetaan konkreettisilla, suoraan PK-yrityksille suunnatuilla toimenpiteillä.
Lisätietoa: http://ec.europa.eu/growth/smes/

Komission Internet-sivuilta löytyy hyödyllisiä PK-yritysten toimintaa kuvaavia faktatietoja. Otsikon fact and figures alta on saatavissa kaksi keskeistä tiedon lähdettä:

1) SME Performance Review ja
2) Eurobarometer Survey on Entrepreneurship

SME Performance Review pitää sisällään runsaasti tietoja ja arvioita yritysrakenteesta läpi EU-alueen. Tuoreimmasta raportista ilmenee muun muassa, että vuosina 2002-2008 PK-yritykset olivat EU-alueen kasvun ja työpaikkojen moottori.  Eurobarometer-tutkimus puolestaan seuraa yrittäjyyden kehittymistä ja yrittäjyysasenteita. Tutkimuksen kertoo esimerkiksi sen, että Suomessa yrittäjyys on tullut viime vuosina paljon houkuttelevammaksi uravaihtoehtona, vaikka selvä enemmistö valitsee edelleen mieluummin palkkatyön (55-41%).

Komissio ylläpitää eurooppalaista PK-yritysportaalia. Sivustolla kerrotaan, mitä EU tekee pienyritysten tukemiseksi ja tarjotaan välineitä oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Sivustolla on esimerkiksi laaja osio, jossa selvitetään PK-yritysten rahoitusvaihtoehtoja. Lisäksi sivustoilla on erilaisia yritysten verkottumisen edistämiseen tarkoitettuja linkkejä ja vinkkejä sekä apua menestymiseksi julkisissa hankinnoissa. Portaalista voi löytää konkreettisesti kiinnostavaa tietoa, minkä lisäksi se on hyvä väylä EU:n yrittäjyyspolitiikan seuraamiseen. 
Lisätietoa: www.ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm 

UEAPME yrittäjyyden EU-äänitorvena

Suomen Yrittäjät on UEAPME-nimisen EU:n toimintaan vaikuttavan edunvalvontajärjestön jäsen. UEAPME:lla on kaikkiaan 80 jäsentä eri maista. Yhdessä UEAPME:n jäsenjärjestöt edustavat yli 12 miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 55 miljoonaa työntekijää eri puolilla Eurooppaa.

UEAPME toimii Brysselissä ja seuraa EU:n kaikkien instituutioiden toimintaa. Se vaikuttaa EU:n valmisteluun tuoden esille PK-yritysten tarpeita. Suomen Yrittäjät on edustettuna niin UEAPME:n hallituksessa kuin sen asiantuntijaryhmissäkin. Nämä ovat tärkeitä väyliä, kun valvotaan SY:n jäsenyrittäjien etuja eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

UEAPME:n toimintaa voi seurata varsin avoimesti järjestön Internet-sivujen välityksellä. Sivut ovat englanninkieliset, www.ueapme.com 

Yleisen EU-tiedon lähteitä

EU-tietoa saa lukuisista lähteistä kunkin EU-instituution lisäksi. Seuraavassa on eräitä hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä. Useilta nettisivuilta voi helposti tilata viikoittaisia tiedotteita sähköpostiinsa.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Komission Suomen-edustusto tiedottaa medialle ja suurelle yleisölle ajankohtaisista asioista komissiossa ja pitää komission ajan tasalla Suomen tapahtumista. 
www.ec.europa.eu/finland.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Toimiston Internet-sivuilta löytyy muun ohessa kaikkien suomalaisten parlamentin jäsenten yhteystiedot.
> www.europarl.fi

Eurooppa-portaali

Euroopan unionin portaalipalvelut on saatavilla kaikilla unionikielillä. Sivuilla on runsaasti tietoa, ja sieltä pääsee vaivatta siirtymään EU:n toimielinten Internet-sivuille.
> www.europa.eu

Eurooppatiedotus

Eurooppatiedotus on ulkoministeriön ylläpitämä jakelukanava yleistä EU-aiheista aineistoa varten. 
> www.eurooppatiedotus.fi

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa – on Euroopan suurin asiantuntemusta ja palveluja yrityksille tarjoava verkosto. EEN tarjoaa myös kanavan kansainvälisten kontaktien löytämiseen Teknologia- ja Liiketoimintapörssin avulla.
> www.enterpriseeurope.fi
> Kumppaninhaku yrityksille: www.enterpriseeurope.fi/partner

Suomen pysyvä Edustusto EU:ssa

Suomen pysyvä Edustusto EU:ssa valmistelee Euroopan Unionin neuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta. Pysyvän edustuston sivuilla on mm. ajankohtaisia uutisia, artikkeleita ja kolumneja. Siellä myös kerrotaan, kuinka valmistelutyö käytännössä tapahtuu. Sivuilta löytyy edustuston yhteystiedot ja asiantuntijoiden vastuualueet.
> www.finland.eu

Valtioneuvosto

Suomen hallituksen Internet-sivuilla on oma EU-osio. Sen kautta voi seurata EU:n toimintaa Suomen politiikan ja valmistelun näkökulmasta. Sivuilta pääsee siirtymään helposti kunkin ministeriön nettisivujen EU-osioihin.
> www.vn.fi/eu 


 

päivitetty 11.3.2011