Etusivu > Yrittäjän ABC > Eu Tietopaketti

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toimielimet

Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat keskeisimmät toimielimet EU:n päätöksenteossa.

Komissio

Komission tärkein tehtävä on valmistella ja ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Komissiolla on yksinoikeus lakiehdotusten tekoon, mikä tekee komissiosta seuratuimman EU-instituution. Komissio myös valvoo EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista sekä EU:n varainkäyttöä.

Komissio koostuu 28 komissaarista, yhdestä kustakin jäsenmaasta. Komissaarit eivät edusta komissiossa jäsenmaataan, vaan heidän tehtävänsä on ajaa EU:n yhteistä etua.

Suomen komissaarina kaudella 2014 – 2019 on Jyrki Katainen, joka on myös yksi komission varapuheenjohtajista. Hänen vastuullaan ovat työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Komission tehtävistä ja toiminnasta on saatavissa runsaasti tietoa komission internet-sivuilta. Pk-yritysasioissa erityisen kiinnostava seurannan kohde on sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto. Pääosaston internet-sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa EU:n yrittäjyyspolitiikasta.

 

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekoelin, joka muodostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista. Se vastaa muun muassa lainsäädäntöasioiden päätöksenteosta yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.  Neuvosto myös koordinoi jäsenvaltioiden yleisen talouspolitiikan linjoja.

Kukin jäsenvaltio toimii vuorollaan neuvoston puheenjohtajana. Vuoden 2018 alkupuoliskon puheenjohtajamaana on Bulgaria. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla puheenjohtajuudesta vastaa Itävalta. Vuonna 2019 puheenjohtajuuden jakavat Romania ja Suomi.

Neuvoston ja puheenjohtajamaan toimintaa on helppo seurata verkossa. Kunkin jäsenmaan hallituksilla on yleensä omat EU-aiheiset sivut, joissa käsitellään muun muassa ministerineuvostojen päätöksentekoa ja keskusteluja. 

Eurooppa-neuvosto

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1.12.2009 Eurooppa-neuvostosta tuli EU:n virallinen toimielin. Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä, vaan se määrittelee EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Eurooppa-neuvoston jäseniä ovat valtionpäämiehet tai pääministerit sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Niin kuin muidenkin instituutioiden, myös Eurooppa-neuvoston toimintaa voi seurata Internet-sivuston välityksellä.

Euroopan parlamentti

EU-parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu EU-toimielin. Parlamentissa on 751 jäsentä, joista 13 on Suomesta.

Parlamentin nykyinen kausi alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2019. EU-parlamenttivaalit järjestetään keväällä 2019..

Parlamentin keskeinen tehtävä on toimia lainsäätäjänä neuvoston kanssa. Yhteispäätösmenettelyssä parlamentti ja neuvosto hyväksyvät uutta lainsäädäntöä tasavertaisina lainsäätäjinä. Parlamentin verkkosivuilta on mahdollista seurata muun muassa tulossa olevien täysistuntojen esityslistoja. Parlamentilla on myös Suomessa toimiva tiedotustoimisto.

päivitetty 24.1.2018