Etusivu > Yrittajan Abc

Etsi

Innovaatiot ja aineeton omaisuus

Keksinnöt rahoitus ja standardit

Keksinnöt

Keksintösäätiön tuottamaa tietoa keksinnöistä.

Apu ja rahoitus

Tässä on lyhyesti selvitetty kolmen tukitahon, Tekesin, ELY-keskusten sekä Keksintösäätiön, keskeisimmät ohjelmat ja rahoitusmekanismit.

EU-rahoitus

EU rahoittaa paljon erilaisia hankkeita ja ohjelmia. Tässä osiossa on tietoa tutkimuksen ja innovaatioiden sekä kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuuksista. 

Standardit

Suomen Standardisoimisliiton SFS:n tuottamaa tietoa standardeista. 


Immateriaalioikeudet, patentti ja hyödyllisyysmallioikeus

Immateriaalioikeudet

Yksi tärkeä osa uusia innovaatioita ovat aineettomat oikeudet eli niin sanotut immateriaalioikeudet. Näillä aineettomilla oikeuksilla suojataan muun muassa tekniikkaa, muotoilua, tavaramerkkejä sekä muita tunnusmerkkejä.

Patentti

Patentilla suojataan keksintöjä. Patenttia voidaan hakea tuotteelle tai menetelmälle. Patentilla saadaan yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

Hyödyllisyysmallioikeus

Hyödyllisyysmallioikeutta kutsutaan usein ”pikkupatentiksi” ja se voidaan saada tavallista patenttia nopeammin sekä helpommin. 

Mallioikeus

Mallioikeuden tavoitteena on pyrkiä edistämään tuotesuunnittelua ja suojaamaan uutta muotoilua esimerkiksi jäljittelyä vastaan. Mallioikeus tuottaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle.

Tavaramerkki ja toiminimi

Tavaramerkki on tavaran tai palvelun tunnusmerkki, joka voi muodostua sanoista, kuvioista tai niiden yhdistelmästä ja jolla myytäväksi tarkoitetut tai muutoin elinkeinotoiminnassa käytetyt tavarat sekä palvelut voidaan erottaa toisista tavaroista sekä palveluista.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus voidaan määritellä oikeudeksi määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.