Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Innovaatiot ja aineeton omaisuus


Keksinnöt rahoitus ja standardit

 • Keksinnöt
  • Keksintösäätiön tuottamaa tietoa keksinnöistä.
 • Apu ja rahoitus
  • Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta?
 • EU-rahoitus
  • EU rahoittaa erilaisia hankkeita ja ohjelmia. 
 • Standardit
  • Suomen Standardisoimisliiton SFS:n tuottamaa tietoa standardeista. 

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ei aineettomat oikeudet ovat tärkeä osa liiketoimintaa ja innovaatioita. Yrityksen aineettomat oikeudet koskevat esimerkiksi tekniikkaa, muotoilua, tuotemerkkejä, brändiä tai liikesalaisuuksia. Aineettomia oikeuksia voidaan suojata muun muassa patentilla, hyödyllisyysmallilla, tavaramerkillä, mallioikeudella tai tekijänoikeudella (immateriaalioikeudet).

Immateriaalioikeus on yksinoikeus. Se tarkoittaa, että ainoastaan oikeuden haltija tai joku hänen luvallaan voi käyttää esimerkiksi patentoitua keksintöä tai tekijänoikeuden suojaamaa teosta ammattimaisessa toiminnassa. Toisin sanoen oikeuden haltijalla on myös oikeus kieltää muita käyttämästä keksintöä tai teosta, johon haltijalla on yksinoikeus. Yksinoikeus on pääsääntöisesti alueellisesti rajattu, eli suoja on voimassa vain Suomessa, ellei suojaa ole nimenomaisesti haettu olemaan voimassa myös muissa maissa.

Yrityksen on syytä kartoittaa ja suojata liiketoimintansa kannalta tärkeät aineettomat oikeudet. Yrityksen on myös valvottava omia oikeuksiaan ja puututtava ajoissa näiden oikeuksien loukkauksiin. Jotta ei itse loukkaa muiden oikeuksia, on tärkeää olla myös selvillä muiden elinkeinoharjoittajien ja erityisesti kilpailijoiden aineettomista oikeuksista.

Patentti

Patentilla suojataan keksintöjä. Patenttia voidaan hakea tuotteelle tai menetelmälle. Patentilla saadaan yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

Hyödyllisyysmallioikeus

Hyödyllisyysmallioikeutta kutsutaan usein ”pikkupatentiksi” ja se voidaan saada tavallista patenttia nopeammin sekä helpommin. 

Mallioikeus

Mallioikeuden tavoitteena on pyrkiä edistämään tuotesuunnittelua ja suojaamaan uutta muotoilua esimerkiksi jäljittelyä vastaan. Mallioikeus tuottaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle.

Tavaramerkki ja toiminimi

Tavaramerkki on tavaran tai palvelun tunnusmerkki, joka voi muodostua sanoista, kuvioista tai niiden yhdistelmästä ja jolla myytäväksi tarkoitetut tai muutoin elinkeinotoiminnassa käytetyt tavarat sekä palvelut voidaan erottaa toisista tavaroista sekä palveluista. Toiminimi on yrityksen nimi, jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Osaa toiminnasta voi harjoittaa myös aputoiminimellä.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus voidaan määritellä oikeudeksi määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Liikesalaisuudet

Liikesalaisuuksien suoja luetaan laajassa mielessä immateriaalioikeuksiin. Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, jolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa ja joka ei ole julkista. Liikesalaisuuksia voidaan lakisääteisen suojan lisäksi suojata myös sopimuksilla.