Etusivu > Yrittajan Abc > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus > Eu Rahoitus

Etsi

Pk-yrityksille soveltuvat tutkimus- ja kehitysohjelmat

Research for the benefit of SMEs

Research for the benefit of SMEs -hankkeissa innovatiiviset pk-yritykset ostavat tarvitsemansa tutkimustyön komission rahoituksen avulla. Tutkimustulokset ovat pk-yritysten omaisuutta. Projektit lähtevät yrityksen omista tutkimus- ja kehittämistarpeista ja ne voivat liittyä mihin tahansa teknologia- tai tuotekehitysongelmaan. Projektin tuloksilla on oltava selkeä taloudellinen vaikutus kilpailukykyyn. Komission rahoituksen on tarkoitus kattaa ostetun tutkimuksen kustannukset.

Minimivaatimukset: 

 • 3 pk-yritystä 3 maasta + 2 tutkimustahoa
 • budjetti 0,5–1,5 milj. euroa, kesto 1–2 vuotta
 • Koordinaattorina pk-yritys tai tutkimustaho

Käytännössä:

 • Tutkimusalihankinnan tuki on 110 %, keskimäärin alihankinnan osuus 1 milj. euroa ja komission korvaus 1,1 milj. euroa. 
 • Projektin tuloksilla on oltava selkeä taloudellinen vaikutus osallistuvien pk-yritysten kilpailukykyyn. Hankkeeseen voi osallistua myös suuria yrityksiä ja muita loppukäyttäjiä tai hyödyntäjiä, kunhan niiden rooli ei ole liian hallitseva.
 • Rahoitus on tukea, joka maksetaan etupainotteisesti.
 • Yritys voi tehdä useamman hakemuksen missä tahansa haussa, innovaatiot rahoitetaan projektikohtaisesti.
 • Arvoketjun yhteinen teknologian kehitys sopii hyvin hankkeen sisällöksi.

>> Lisätietoa


Strateginen yhteishanke (Collaboration)

Mikäli yrityksellä on omien resurssien, merkittävän oman innovaation ja osaamisen lisäksi myös merkittävä kansainvälinen yhteistyöverkosto, voi yritys voi hakea ns. perinteistä ja strategista EU:n yhteistyörahoitusta(Collaboration).

EU on määrittänyt kymmenen strategista painopistealuetta, joista se tekee kustakin yleensä kerran vuodessa haun laajemmille strategisille yhteishankkeille. Tällöin suomalainen pk-yritys voi olla joko itse kasaamassa omaa hankekonsortiota tai mennä mukaan jo olemassa olevaan konsortioon. Nämä hankkeet ovat tyypillisesti useamman miljoonan euron hankkeista jopa kymmenen miljoonan euron hankkeisiin toimialasta riippuen.

>> Lisätietoa


Muita EU-rahoitteisia ohjelmia

EUREKA / Eurostars

EU:n EUREKA yhteistyöverkoston alainen Eurostarson ensimmäinen eurooppalainen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä tukeva ja rahoittava ohjelma. Eurostarsin tavoitteena on tehdä yrityksistä kansainvälisesti kilpailukykyisiä oman sektorinsa johtajia. Ohjelma kannustaa yrityksiä ottamaan rohkeasti vetovastuun innovatiivisista kansainvälisistä yhteishankkeista ja luomaan uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Yritykset voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta. Tuen ehdot vaihtelevat maakohtaisesti. Hankkeet ovat tyypillisesti luokkaa 1-2 miljoonaa euroa. Tuki pääsääntöisesti Suomessa joko 65 % avustusta tai 70 % lainaa. Tukeen vaikuttaa yrityksen aikaisempi Tekes rahoitus. Hankkeen avustus maksetaan Tekesin periaatteiden mukaisesti jälkikäteen. Lisäksi yrityksen tulee laittaa merkittävästi omia resursseja projektin toteuttamiseen. Eurostars on Eurekan sekä seitsemännen puiteohjelman yhteinen ohjelma.

Minimivaatimukset:

 • vähintään 2 yritystä, 2 eri maasta
 • budjetti 1–2 milj. euroa, kesto 1–2 vuotta
 • 10 % liikevaihdosta tai henkilöstön lukumäärästä on keskitetty tutkimustyöhön
 • koordinaattorina pk-yritys

Käytännössä:

 • Suomalaisten yritysten palkka sekä muiden kulujen tukiosuus on yleensä 65 % avustusta.
 • Keskimääräinen budjetti 1,4 milj. euroa.
 • Rahoitus maksetaan takapainotteisesti projektin eri vaiheissa.
 • Yritys suorittaa hankkeen aikana merkittävän osan tutkimus- ja kehitystyöstä itse. 

>> Lisätietoa


Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP)

Erityisesti pk-yrityksille tarkoitettu Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) tukee innovaatioita (mukaan lukien ekoinnovointi), tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ja tuottaa erilaisia alueellisia tukipalveluita.

Ohjelmalla edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja hyödyntämistä ja autetaan kehittämään tietoyhteiskuntaa. Lisäksi ohjelmalla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta.

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa on kolme erityistä alaohjelmaa. Näiden tarkoituksena on edistää yritysten kilpailukykyä ja innovaatiokapasiteettia ohjelmien erityisaloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikassa tai kestävän energian kehittämisessä.

Alaohjelmat ovat:

 • Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma
 • Älykäs energianhuolto Euroopassa.

CIP on ongelmallinen, koska Suomi ei ole mukana kaikissa lainainstrumenteissa.

>> Lisätietoa 

 

Päivitetty 27.6.2012