Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus > Keksinnot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Keksinnön kehittäminen tuotteeksi

Idean tai teknisen keksinnön kehittäminen tuotteeksi markkinoille sisältää eri vaiheita. Näitä ovat arviointi, patentointi tai muu teollisoikeudellinen suojaus, tuotekehityksen eri vaiheet, liiketoiminnan suunnittelu, koetuotanto ja -markkinointi sekä varsinainen tuotanto ja markkinointi.

Hyvän tuotteen tunnusmerkit

Hyvän tuotannollisen idean ja keksinnön sekä niistä kehitettävän tuotteen tunnusmerkkejä:

 • Tuote on markkinavetoinen ja sillä on kysyntää
 • Tuote on keksinnöllinen, uusi ja monessa tapauksessa patentoitavissa
 • Tuotteella on merkitystä nykyiselle tai uudelle yritykselle
 • Tuote on toimiva, valmistettavissa oleva ja kilpailukykyinen
 • Tuote saadaan nopeasti markkinoille
 • Kehitystyöhön ja tuotteeseen sitoudutaan
 • Rahoittajat ovat siitä kiinnostuneita
 • Tuote täyttää alan normit ja viranomaismääräykset

  Uusi idea pitää arvioida ja kehittää tietylle tasolle, jonka jälkeen voidaan laatia varsinainen liiketoimintasuunnitelma. Arviointivaiheessa selvitetään uuden tuotteen mahdollisuuksia edellä esitettyjen kriteerien perusteella. Samalla selvitetään tulevan liiketoiminnan mahdollisuudet.

  Kaupallistaminen on avainasemassa koko tuotekehitystyön ajan. Tuotteella on oltava näköpiirissä markkinat ja tavoite on, että se käy kaupaksi.

  Tuotekehityksellä tuotteeksi

  Tuotekehitysvaiheessa idea kehitetään tuotteeksi. Tuotekehitykseen kuuluvat tekniset, kaupalliset ja tuotannolliset suunnitelmat sekä erilaiset selvitykset ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on uusi tai parannettu tuote. Tuotekehitykseen kuuluu usein prototyyppi-, kokeilu- ja testausvaiheita siihen asti, kunnes tuote on valmis ja varsinainen tuotanto alkaa.

  Tavoitteellista ja tehokasta

  Tuotekehityksen on oltava tavoitteellista, tehokasta ja perusteellista. Tuotteessa ei saa olla teknisiä vikoja tai puutteita. Teollinen muotoilu ja design ovat tärkeä osa tuotteen suunnittelua.

  Valmistajan on oltava asiantuntija uuden tuotteen alueella. Tuotteen kustannusrakenteen on oltava kunnossa. Markkinajohtajalla on todennäköisesti selvä etumatka. Vastuuhenkilön on oltava kokenut. Verkottumisesta voi olla tässäkin hyötyä.

  Tuotteistamisen vaihtoehdot

  Jos keksintö on tehty yrityksessä, tuotteistamisen vaihtoehtoja ovat:
 • Yritys tuotteistaa itse ja huolehtii valmistamisesta ja markkinoinnista
 • Tuote teetetään alihankintana
 • Tuote tai tuoteidea myydään toiselle yritykselle
 • Tehdään lisenssisopimus

Jos keksinnön on tehnyt yksityishenkilö, tutkija tai työryhmä, joka ei toimi alan yrityksessä, vaihtoehdot ovat:

 • Myydään lisenssi valmistusta ja markkinointia varten nykyiselle alan yritykselle
 • Perustetaan uusi yritys
 • Solmitaan yhteistyösopimus tuotteistamista varten.


  Missä tuotekehitystä voi teettää?

  Oman alan yritykset tekevät usein tuotekehitystä tilauksesta. Konsulttitoimistot suunnittelevat, tekevät laskelmat, talous- ja markkinaselvitykset.

  Tekniset prototyypit, tuotteen kehittäminen ja testaus voidaan teettää teknillisissä korkeakouluissa, yliopistoissa tai VTT:ssa. Palvelujaan tarjoavat myös ammattikorkeakoulujen teknologiapalvelut, eräät muut ammalliset oppilaitokset, Keksintösäätiön protopaja ja yksityiset protopajat. Tuotekehitysvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota luottamuksellisuuteen ja salassapitosopimuksiin. Tarjoukset on pyydettävä kirjallisina, samoin toimeksiantosopimukset ja aikataulut on syytä sopia kirjallisesti.

   

  Päivitetty 30.10.2018