Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus > Keksinnot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Keksinnön suojaaminen

Patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja ovat teollisuusoikeuksia. Niiden avulla henkilö tai yritys voi saada kilpailuetua itselleen. Teollisuusoikeuksilla voi suojautua jäljittelijöitä vastaan, puolustaa omaa markkinaosuuttaan ja vallata uutta.

Keksinnön - tuotteen tai menetelmän - yleisin suojaamiskeino on patentti. Se voi edistää myyntiä ja vahvistaa lisenssineuvotteluissa myyjän asemaa. Patentti herättää myönteisen mielikuvan tuotteesta ja yrityksestä.

Yksinoikeus ammattimaiseen hyödyntämiseen

Patentti on teknisten keksintöjen suojamuoto. Yleisesti voidaan sanoa, että patenteilla suojataan tuotteeseen, laitteeseen, aineeseen tai yhdisteeseen, valmistus- tai käyttömenetelmään liittyviä uusia ja keksinnöllisiä, konkreettisia ja toistettavissa olevia ratkaisuja.

Patentilla tarkoitetaan lakiin perustuvaa, valtiovallan myöntämää yksinoikeutta tietyn keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen tiettynä aikana. Hyödyntämisellä tarkoitetaan esim. keksinnön mukaisen tuotteen valmistusta, myyntiä ja vuokrausta tai tietyn valmistusmenetelmän käyttämistä.

Patentista huolimatta keksinnön mukaisen tuotteen saa kuka tahansa valmistaa omaan käyttöönsä, mikäli ei käytä tuotetta kaupallisesti tai ammattimaisesti.

Uutuus on edellytys

Patentoinnissa uutuus on ehdoton edellytys. Asia on julkinen, jos tuote tai idea on siten esitetty, että kuka tahansa on voinut saada siitä tietoa. Esimerkiksi esittelyt, painetut esitteet tai internetissä ja lehdissä kirjoitetut jutut tuotteesta kumoavat uutuuden, eikä patenttia voida enää myöntää. Ennen patenttihakemuksen jättämistä keksintöä tai uutuustuotetta ei siis tule julkistaa.

Keksinnön uutuutta voidaan tutkia alustavasti Internetin välityksellä esim. http://fi.espacenet.com. Uutuutta voi tutkia myös Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH), keksintöasiamiesten (TE-keskuksissa) tai innovaatioasiamiesten (yliopistoissa) avulla.

Patenttihakemuksen muoto ja kieli ovat maallikolle vaikeita ymmärtää. Sen vuoksi asiantuntijan eli patenttiasiamiehen käyttö on suositeltavaa.

Patentointi on kallista

Patentointi on kallista. Kotimainen patenttihakemus asiamiehen tekemänä maksaa noin 1700 - 5000 euroa. Kustannukset nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin, jos aikoo patentoida tuotteen vientimarkkinoille. Pienemmät keksinnöt voi suojata hyödyllisyysmallilla eli ns. pikkupatentilla.

Lisätietoja:
www.prh.fi/fi/patentit.html
www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html

Oikeuksia valvottava itse

Patentointi kannattaa jättää tekemättä, jos keksinnön arvioitu elinikä on lyhyt. Tällöin saattaa olla parempi keskittyä viemään tuote markkinoille ennen kilpailijoita, eikä käyttää aikaa ja rahaa patentointiin. Joskus keksinnön liiketaloudellinen arvo on pieni verrattuna patentointikustannuksiin.

Mikään viranomainen ei valvo, että patenttioikeuksia kunnioitetaan, vaan se on tehtävä itse. Patenttirikkomuksista patentinomistajan tulee olla yhteydessä rikkojaan. Tarvittaessa hänen on huolehdittava eduistaan oikeusteitse. Patenttioikeusriidat ovat yleensä kalliita, pitkäkestoisia ja lopputulos on epävarma.

Tavaramerkillä tehoa markkinointiin

Tavaramerkki on kaupallisten tunnusten suojamuoto. Sen avulla voi erottaa omat tuotteet ja palvelut kilpailijoiden tuotteista. Tavaramerkki voi olla sana, kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki. Tavaramerkin voi hakemuksesta rekisteröidä, mutta suojan voi saada myös vakiintuneen käytön kautta.

Lisätietoa: www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

Mallioikeus suojaa uutta muotoilua

Mallisuojalla suojataan esineiden ja koristekuvioiden ulkonäkö. Suojattavissa olevalta mallilta edellytetään tiettyä omaperäisyyttä. Teollisuusoikeusasioissa neuvoja saa mm. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Internet-sivuilta www.prh.fi, Keksintösäätiöstä sekä keksintö- ja innovaatioasiamiehiltä.

Lisätietoa: www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html