Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on aineettoman oikeuden suojamuoto, joka suojaa kirjallista tai taiteellista teosta. Tekijänoikeudella suojattava teos voi olla esimerkiksi piirros, kirjoitus, maalaus, sävellys, sanoitus jne. Tekijänoikeuslaissa ei määritellä tyhjentävästi tekijänoikeudella suojattavia teoksia.

Tekijänoikeus voidaan määritellä oikeudeksi määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Tekijänoikeus syntyy sille, joka on luonut teoksen. Teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos, eli se ei voi olla vain täysin mekaanisen työn tai kopioinnin tulos, vaan teoksen on ilmennettävä tekijänsä persoonallisuutta.

Tekijänoikeudella suojataan pääasiallisesti teoksen ns. ilmiasua. Teoksen sisältöä kuten aihetta, motiivia tai perusideaa ei sinänsä suojata, vaan kuka tahansa saa kirjoittaa kirjan samasta aiheesta kuin toinenkin. Suoja on siten vain ilmaisumuodon suojaa.

Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä Suomessa rekisteröintiä, vaan teoksen luominen yksin riittää synnyttämään oikeuden. Tekijänoikeus syntyy teoksen luomisen hetkellä. ©-merkillä ei ole tekijänoikeuden syntymisen tai voimassaolon kannalta oikeudellista merkitystä, joten sen puuttuminen ei tarkoita, ettei teos olisi tekijänoikeudella suojattu.

Tekijänoikeuden sisältö voidaan jakaa taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Taloudelliset oikeudet antavat tekijänoikeuden haltijalle oikeuden määrätä teoksesta sekä kieltää muilta tietyt teosta koskevat toiminnot. Taloudellisiin oikeuksiin sisältyy oikeus kappaleen valmistamiseen teoksesta sekä teoksen saattaminen yleisön saataviin.

Tekijänoikeuden moraalisiin oikeuksiin kuuluvat puolestaan ns. isyysoikeus, respektio-oikeus, luoksepääsyoikeus ja katumisoikeus. Isyysoikeus velvoittaa esittämään tekijän nimen hyvän tavan mukaisesti silloin, kun hyödynnetään teoksen luomia taloudellisia oikeuksia. Respektioikeuden nojalla tekijä voi vastustaa sellaista teoksen muuttamista tai julkaisemista, joka on omiaan loukkaamaan tekijänkunniaa. Tämän tekijänkunnian loukkaus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja objektiivisesti. Luoksepääsyoikeudella viitataan tekijän oikeuteen päästä näkemään ja jäljentämään aiemmin omistuksestaan luovuttamaansa teoskappaletta. Luoksepääsyoikeus koskee kuitenkin vain kuvataiteen teoksia.

Tekijänoikeus on luonteeltaan yksinoikeus ja kielto-oikeus: tekijänoikeuden haltija saa yksin määrätä teoksen käytöstä ja tämä voi kieltää muita käyttämästä teosta. Tekijänoikeuden haltijalta tarvitaankin aina lupa teoksen käyttöön. Tekijänoikeuslakiin sisältyy kuitenkin useita yksinoikeuden rajoituksia, joiden nojalla teoksia voidaan käyttää. Yksityishenkilöllä on esimerkiksi oikeus valmistaa julkaistusta teoksesta muutama kappale henkilökohtaista käyttöään varten. Tämä yksityinen kopiointi ei kuitenkaan koske yrityksiä, vaan yritys tarvitsee aina tekijänoikeuden haltijan luvan tekijänoikeudella suojatun teoksen käyttöön.

Suomessa teoksen luojana voi olla ainoastaan luonnollinen henkilö, ei koskaan oikeushenkilö eli yritys. Jos teos syntyy yhteistyössä usean henkilön voimin, on kyseessä yhteisteos, johon kaikilla tekijöillä on yhteisesti tekijänoikeus. Koska yritys ei voi olla teoksen luoja, yrityksillä voi olla ainoastaan siirtyneitä tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet voidaan siirtää vapaasti, joko kokonaan tai osittain. Moraalisia oikeuksia tekijä ei sen sijaan voi pääsääntöisesti luovuttaa. Tekijänoikeuksista sopiminen muodostaakin tekijänoikeuksien taloudellisesti merkittävimmän käytön liiketoiminnassa. Tekijänoikeuksista sovittaessa on huomattava, että sopimuksella siirtyvät vain ne oikeudet, joiden siirtymisestä on sovittu. Lisäksi tekijänoikeuden luovuttamisesta edelleen ja teoksen muuttamisesta on sovittava aina erikseen. Tekijänoikeutta ei siten saa luovuttaa edelleen ja teosta ei saa muuttaa ilman tekijän lupaa, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu.

Lisäksi on huomattava, että työsuhteessa syntyneen teoksen tekijänoikeuden on yleisesti katsottu kuuluvan työnantajalle. Tästä ei kuitenkaan ole varsinaista lainsäännöstä, ja siksi työsopimuksessa onkin syytä sopia erikseen siitä, että tekijänoikeus työntekijän työsuhteessa luomiin teoksiin siirtyy työnantajalle. Yrityksen liiketoiminnassa syntyy päivittäin tekijänoikeuden suojaamia teoksia kuten muistioita, suunnitelmia ja piirustuksia. Poikkeuksen työsuhteessa luotuihin teoksiin muodostavat tietokoneohjelmat; niiden osalta tekijänoikeus siirtyy työnantajalle suoraan tekijänoikeuslain nojalla.

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Tekijänoikeus voidaan luovuttaa eräin poikkeuksin ja oikeus voi myös siirtyä perintönä, avio-oikeuden tai testamentin nojalla sekä esimerkiksi lisenssisopimuksen välityksellä.

» Opastusta tekijänoikeuspulmiin - Tutustu tekijänoikeusoppaaseen  


Päivitetty 27.6.2014

Tekijänoikeus on aineettoman oikeuden suojamuoto, joka suojaa kirjallista tai taiteellista teosta. Tekijänoikeudella suojattava teos voi olla esimerkiksi piirros, kirjoitus, maalaus, sävellys, sanoitus jne. Tekijänoikeuslaissa ei määritellä tyhjentävästi tekijänoikeudella suojattavia teoksia.

Tekijänoikeus voidaan määritellä oikeudeksi määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Tekijänoikeus syntyy sille, joka on luonut teoksen. Teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos, eli se ei voi olla vain täysin mekaanisen työn tai kopioinnin tulos, vaan teoksen on ilmennettävä tekijänsä persoonallisuutta.

» Tutustu tekijänoikeuksiin – lataa tästä yrityksen tekijänoikeusopas.


>> Kirjaudu jäsennumerolla sivun ylälaidasta lukeaksesi lisää!
 

Suomen Yrittäjien jäsenenä olet aina ajan tasalla.

Julkaisemme jatkuvasti ajankohtaista tietoa yritystoiminnasta jäsenillemme. Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi koko järjestön tarjoamat edut