Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainvälistyminen


Suomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on

Yritysten kansainvälistymistä Suomen Yrittäjissä edistää asiantuntijaryhmä Kansainvälisyysvaliokunta.

Lisätietoja:


Kansainvälinen yhteishenkilöverkosto ja SY:n Brysselin edustus

Suomen Yrittäjien kansainvälisen yhteyshenkilöverkoston tarkoituksena on auttaa suomalaisia pienyrityksiä kansainvälisessä kaupassa. Verkosto täydentää nykyistä suomalaisille pienyrityksille suunnattua palvelutarjontaa.

»  Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonta on järjestetty yhteistyössä suomalaisten liikennejärjestöjen kanssa.

» Brysselin edustajiemme yhteystiedot


Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut

Tarjolla on monenlaista markkinarahoitusta täydentävää rahoitusta sekä hyödyllisiä julkisia kasvu- ja kansainvälistymispalveluja. Saat apua kansainvälistymiseen myös lukuisilta yksityisiltä toimijoilta.

Tästä oppaasta löydät tietoa kenen puoleen kääntyä missäkin tilanteessa.

» Lataa opas


 Kansainvälistymispalvelut

Yritysten kansainvälistymistä tukeva palvelukokonaisuus kattaa muun muassa Business Finlandin, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Finnveran, Finnpartnershipin, Finnfundin, Teollisuussijoituksen, ELY-keskukset sekä Suomalais-venäläisen ja Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin palveluita.

Kokonaisuus on jäsennetty kuuteen teemaan, joiden alta varsinaiset palvelut löytyvät. Yritys saa tietoa eri maiden markkinoista, neuvontaa kansainvälistymisen eri vaiheisiin, rahoitusta sekä apua verkostojen, yhteiskuntasuhteiden ja näkyvyyden luomiseen.

» Tutustu palveluihin Team Finlandin sivuilla.

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita

» Tutustu myös Business Finlandin palveluihin.


Tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien 
jakautuminen myyjän ja ostajan välillä

Incoterms 2010 on Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma, joka sisältää yksitoista toimituslauseketta. Toimituslauseke määrittelee tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien jakautumisen myyjän ja ostajan välillä.

» Logistiikan maailma

 

Päivitetty 9.9.2019

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2958, 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi