Kansainvälistyminen - Yritystoiminnan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc

Etsi

Kansainvälistyminen

Suomen Yrittäjien pk-yritysten kansainvälistymistä tukevan toiminnan tarkoituksena on

Yritysten kansainvälistymistä Suomen Yrittäjissä edistää asiantuntijaryhmä kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen valiokunta.

Lisätietoja:


Kansainvälinen yhteishenkilöverkosto

Suomen Yrittäjien kansainvälisen yhteyshenkilöverkoston tarkoituksena on auttaa suomalaisia pienyrityksiä kansainvälisessä kaupassa. Verkosto täydentää nykyistä suomalaisille pienyrityksille suunnattua palvelutarjontaa.

»  Kansainvälinen yhteyshenkilöverkosto


Edustajamme Brysselissä

Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonta on järjestetty yhteistyössä suomalaisten liikennejärjestöjen kanssa.

» Asiantuntijoiden yhteystiedot


Team Finlandin kansainvälistymispalvelut

Yritysten kansainvälistymistä tukeva palvelukokonaisuus kattaa Finpron, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Finnveran, Finnpartnershipin, Finnfundin, Teollisuussijoituksen, ELY-keskukset sekä Suomalais-venäläisen ja Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin palveluita.

Kokonaisuus on jäsennetty kuuteen teemaan, joiden alta varsinaiset palvelut löytyvät. Yritys saa tietoa eri maiden markkinoista, neuvontaa kansainvälistymisen eri vaiheisiin, rahoitusta sekä apua verkostojen, yhteiskuntasuhteiden ja näkyvyyden luomiseen.

Tutustu palveluihin Team Finlandin sivuilla.


Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2016

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2016 -katsauksessa tarkastellaan kasvuun, kansainvälistymiseen sekä innovaatioihin liittyviä rahoituskanavia sekä tukipalveluita. Katsauksen tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään tarjolla olevia rahoituspalveluita.


 


Tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien 
jakautuminen myyjän ja ostajan välillä

Incoterms 2010 on Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma, joka sisältää yksitoista toimituslauseketta. Toimituslauseke määrittelee tavaran toimittamiseen sisältyvien velvollisuuksien jakautumisen myyjän ja ostajan välillä.

» Logistiikan maailma

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin:
09 2292 2958
050 500 3384