Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Brexit-tietoa yrittäjälle

Yritysten tulee varautua Britannian EU-eron vaikutuksiin.

Brexit vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tekevät kauppaa brittiyritysten kanssa. Brexit vaikuttaa myös investointeihin sekä kauppavirtoihin. Noin 15 000 suomalaista yritystä käy kauppaa brittien kanssa.

EU:n ja Britannian välisestä kauppasopimuksesta ja tulevasta suhteesta neuvotellaan vuoden 2020 aikana. Neuvottelutulos ratkaisee sen, minkälaisilla pelisäännöillä jatkossa tehdään kauppaa brittiyritysten kanssa.     

Todennäköistä on, että Britannia on jatkossa EU:n sisämarkkinoiden sekä EU:n tulliunionin ulkopuolelle. Tämä muutos on merkittävä. Yksittäiselle yritykselle koituvat vaikutukset riippuvat yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta sekä roolista tuotantoketjussa.

Brexit toteutuu 31.1.2020

 • Eron jälkeen alkaa siirtymäaika, joka kestää tämän vuoden loppuun. Siirtymäajan kestäessä Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan.
 • Neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta ja vapaakauppasopimuksesta alkavat eron jälkeen. Näille asetettu aikaraja on tämä vuosi.
 • Mikäli neuvottelutulokseen ei päästä, kovan Brexitin vaara on edelleen olemassa.

Suomen Yrittäjät yhdessä eurooppalaisen pk-yrittäjäliikkeen kanssa jakaa vakavan huolen siitä, että Britannian ero EU:sta vaikeuttaa kaupankäyntiä, lisää hallinnollista taakkaa ja synnyttää paljon lisäkustannuksia. EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessä ollaan ottamassa pitkä askel taaksepäin.

Yritysten kannalta olisi tärkeää, että EU ja Britannia pääsisivät sopimukseen, joka mahdollistaa sujuvan kaupankäynnin niin tavaroiden kun palveluiden suhteen. 

Siirtymäaika antaa yrityksille hieman lisäaikaa valmistautua Brexitiin. Tähän asti tehdyt valmistelut eivät ole olleet turhia.

Valmistautuessa brexitiin yrityksissä kannattaa huomioida seuraavia asioita:

 1. Tunne toimitusketjut (esimerkiksi toimittajat, jakelijat, alihankkijat) ja mahdolliset uudet velvollisuutesi.
 2. Selvitä, tarvitaanko maahantuonnissa ja viennissä lupia, todistuksia, lisenssejä tai sertifikaatteja.
 3. Selvitä tullit, tullinimikkeet, arvonlisäverot ja valmisteverot. Opettele asioimaan tullin kanssa, jos sinulla ei ole kokemusta kaupankäynnistä EU:n ulkopuolelle.
 4. Tarkista, onko tavaroiden tuontia/vientiä koskevia rajoituksia tai kieltoja.
 5. Alkuperäsäännöillä määritellään tavaroille alkuperämaa. Tarvitaanko jatkossa alkuperätodistuksia?
 6. Huomioikaa brexit yritysten välisissä sopimuksissa. Sovi brexitin lisäkustannusten kattamisesta brittiasiakkaan kanssa. Keskustele asiakkaan kanssa siitä, miten brexit vaikuttaa tuotteisiin ja palveluihin ja siitä, miten se pitäisi huomioida yritysten välisissä sopimuksissa.  
 7. Selvitä, minkälaisia rajoituksia henkilöiden liikkuvuuteen on tulossa.    
 8. Suunnittele, miten kuljetukset hoidetaan, jos kova brexit toteutuu.
 9. Huomioi, että tuontiyrityksen asema voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Tämä voi tarkoittaa uusia velvollisuuksia. Sisäkaupan muuttuessa ulkokaupaksi kannattaa huomioida, että sopimusten toimitusehdot muuttuvat.
 10. Hyödynnä Team Finland -verkoston sekä Tullin asiantuntemusta sekä elinkeinoelämän järjestöjen osaamista. Mikäli siirtymäajasta sovitaan, kauppa voisi jatkua normaalisti muutaman vuoden.

Brexitiin liittyvää tietoa löydät mm. ulkoministeriön, tullin, PRH:n, verottajanteam-finland.fi sekä valtioneuvoston kanslian sivuilta. Tullin toimintaan ja tullimuodollisuuksiin on tärkeä tutustua.

Brexit - mitä yrittäjän pitää tietää? » Lue lisää täältä 

Brexit vaikuttaa yrittäjän verotukseen. » Lue lisää täältä 

 

Päivitetty 1/2020