Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Brexit-tietoa yrittäjälle

Britannian EU-eron vaikutukset yrityksiin riippuvat siitä, miten Brexit toteutuu käytännössä.

Brexit vaikuttaa yrityksiin, jotka harjoittavat vienti-, tuonti- tai investointitoimintaa Britannian kanssa.

Brexit eropäivä on lykkäytynyt. Ero on toteutumassa sopimuksen kanssa mutta aikataulu on vielä epäselvä. Joka tapauksessa kovan Brexitin vaara on pienentynyt merkittävästi. Kova Brexit tekisi Britanniasta ns. kolmannen maan, jonka kanssa EU:lla ei olisi yhteistyösopimuksia tai -järjestelyjä. Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus lakkaisi Britannian osalta. Yksittäiselle yritykselle koituvat vaikutukset riippuvat yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa.

Miten Brexit etenee, selviää lokakuun aikana. Näköpiirissä on kolme etenemispolkua

 • Eropäivä siirtyy hieman eteenpäin, jolloin Brexitiin liittyvä lainsäädäntö käsitellään Britannian Parlamentissa. Uudet parlamenttivaalit ovat todennäköiset eikä uusi Brexit kansanäänestys ole poissuljettu.  
 • Erosopimuksen hyväkymisen jälkeen alkaa siirtymäaika. Siirtymäajan kestäessä Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan. Neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta alkavat.
 • Vaara kovasta Brexitistä 31.10.2019 on poistunut. Kovan Brexitin vaara ei ole täysin poistunut. 

Suomen Yrittäjät yhdessä eurooppalaisen pk-yrittäjäliikkeen kanssa jakaa vakavan huolen siitä, että Britannian ero EU:sta vaikeuttaa kaupankäyntiä, lisää hallinnollista taakkaa ja synnyttää paljon lisäkustannuksia. EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessä ollaan ottamassa pitkä askel taaksepäin.

Yritysten kannalta olisi tärkeää löytää ratkaisu, joka mahdollistaa sujuvan kaupankäynnin. Noin 15 000 suomalaisyritystä käy kauppaa brittiyritysten kanssa.

Siirtymäaika ja sopimuksellinen Brexit antaa yrityksille lisäaikaa valmistautua Brexitiin. Tähän asti tehdyt valmistelut eivät ole turhia koska britit ovat kuitenkin eroamassa EU:sta.   

Valmistautuessa Brexitiin yrityksissä kannatta huomioida seuraavia asioita:

 1. Tunne toimitusketjut (esimerkiksi toimittajat, jakelijat, alihankkijat) ja mahdolliset uudet velvollisuutesi.
 2. Selvitä, tarvitaanko maahantuonnissa ja viennissä lupia, todistuksia, lisenssejä tai sertifikaatteja.
 3. Selvitä tullit, tullinimikkeet, arvonlisäverot ja valmisteverot. Opettele asioimaan tullin kanssa, jos sinulla ei ole kokemusta kaupankäynnistä EU:n ulkopuolelle.
 4. Tarkista, onko tavaroiden tuontia/vientiä koskevia rajoituksia tai kieltoja.
 5. Alkuperäsäännöillä määritellään tavaroille alkuperämaa. Tarvitaanko jatkossa alkuperätodistuksia?
 6. Huomioikaa Brexit yritysten välisissä sopimuksissa. Sovi Brexitin lisäkustannusten kattamisesta brittiasiakkaan kanssa. Keskustele asiakkaan kanssa siitä, miten Brexit vaikuttaa tuotteisiin ja palveluihin ja siitä, miten se pitäisi huomioida yritysten välisissä sopimuksissa.  
 7. Selvitä, minkälaisia rajoituksia henkilöiden liikkuvuuteen on tulossa.    
 8. Suunnittele, miten kuljetukset hoidetaan, jos kova Brexit toteutuu.
 9. Huomioi, että tuontiyrityksen asema voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Tämä voi tarkoittaa uusia velvollisuuksia. Sisäkaupan muuttuessa ulkokaupaksi kannattaa huomioida, että sopimusten toimitusehdot muuttuvat.
 10. Hyödynnä Team Finland -verkoston sekä Tullin asiantuntemusta sekä elinkeinoelämän järjestöjen osaamista. Mikäli siirtymäajasta sovitaan, kauppa voisi jatkua normaalisti muutaman vuoden.

Brexitiin liittyvää tietoa löydät mm. ulkoministeriön, tullin, PRH:n, verottajanteam-finland.fi sekä valtioneuvoston kanslian sivuilta. Tullin toimintaan ja tullimuodollisuuksiin on tärkeä tutustua.

Brexit - mitä yrittäjän pitää tietää? » Lue lisää täältä 

Brexit vaikuttaa yrittäjän verotukseen. » Lue lisää täältä 

Päivitetty 25.10.2019