Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Brexit Tietoa Yrittajalle

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Brexitin vaikutuksia verotukseen

Ison-Britannian ero EU:sta tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2021 alusta. EU:n ja Britannian 1.2.2020 voimaan tulleella erosopimuksella määrättiin 2020 loppuun kestävästä siirtymäkaudesta, jolloin EU:n sääntöjä sovellettiin ikään kuin Britannia olisi vielä ollut EU:n jäsen. 

Erosopimus ja siirtymäkausi

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkui siirtymäkauden ajan, jolloin kaupankäynnissä sovellettiin nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n sisäkaupan säännöksiä ja ohjeistuksia.

Erosopimukseen sisältyy Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja, jonka mukaan EU:n tavaroita koskevia arvonlisä- ja valmisteverosäännöksiä sovelletaan Pohjois-Irlantiin 1.1.2021 alkaen. Palveluiden myynnit eivät sisälly erosopimuksen pöytäkirjaan, joten niiden arvonlisäverotuksessa Pohjois-Irlantia kohdellaan kuten EU:n ulkopuolisia valtioita. Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti, minkä jälkeen pöytäkirjan soveltamisen jatkaminen edellyttää Pohjois-Irlannin edustajakokouksen hyväksyntää. EU-maiden ja Pohjois-Irlannin välisessä tavarakaupan arvonlisäverotuksessa otettiin käyttöön XI-alkuinen arvonlisäverotunniste 1.1.2021

Tavarakaupan arvonlisäverotuksen muutokset yrityksille

Tavaroiden myynti Suomesta Britanniaan 1.1.2021 tai sen jälkeen käsitellään verottomana vientimyyntinä, ei siis enää verottomana yhteisömyyntinä.

Vuoden 2021 alusta kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Kun yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen 1.1.2021 tai sen jälkeen, kyse on maahantuonnista. Arvonlisäveroverovelvollisten maahantuojien tulee ilmoittaa ja maksaa maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti Verohallinnolle sekä antaa tulli-ilmoitus Tullille. Ei-arvonlisäverovelvollisten maahantuojien osalta Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Jos tavaran lähettäminen tai kuljettaminen Britannian ja EU-jäsenvaltion välillä on alkanut ennen siirtymäkauden päättymistä, sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta siirtymäkauden jälkeen. Tavarat on kuitenkin esitettävä Tullille.

Tavaroita Suomesta Britanniaan vievät tai sieltä Suomeen tuovat yritykset tarvitsevat tulliasiointia varten 1.1.2021 alkaen yritystunnuksen, EORI-numeron, jota voi hakea Tullista (tulli.fi).

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella voi ilmoittaa tavaramyyntiä ja kolmikantakauppaa Pohjois-Irlantiin XI-alkuisella arvonlisäverotunnisteella. Yhteenvetoilmoituksen voi antaa ensimmäisen kerran kohdekuukaudelle 1/2021.  

Palvelukaupan arvonlisäverotuksen muutokset

Palvelujen myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei siirtymäkauden päättymisen jälkeen enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai -ostona. Palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle ilmoitetaan arvonlisäverotuksen kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto", eikä siitä anneta arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusta. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Britanniassa, arvonlisäverotus täytyy selvittää Britanniasta.

Lisätietoja