Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Brexit

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitä brexit tarkoittaa yrityksille?

Noin 15 000 suomalaisyritystä tekee kauppaa brittien kanssa. Kuinka brexit vaikuttaa näihin yrityksiin?

Isoimmat yritykset ovat valmistautuneet brexitin vaikutuksiin siitä lähtien kun Britannia vuonna 2016 päätti erota Euroopan unionista. Pienemmät yritykset ovat olleet odottavalla kannalla.

Britannian EU-eron vaikutukset suomalaisiin yrityksiin riippuvat siitä, miten brexit toteutuu käytännössä. Toistaiseksi tämä on vielä epäselvää. Britannian ero EU:sta ilman sopimusta olisi isku niin EU-maiden yrityksille kuin briteillekin. Riittävä ylimenokausi ja sopeutumisaika ovat tarpeen molemmille osapuolille. 

Jos siirtymäaika tulee,

 • nykytilanne jatkuu siirtymäajan, eli kauppa jatkuu normaalisti.
 • yrityksillä on enemmän aikaa sopeutua tuleviin muutoksiin.

Brexitin toteutuminen ilman erosopimusta

Jos Britannia lähtee EU:sta ilman erosopimusta:

 • Kauppaa tehdään WTO:n sääntöjen pohjalta.
 • Britanniasta tulee kolmas maa suhteessa unioniin. Kaupankäynti vaikeutuu merkittävästi. 
 • Täydet tullimuodollisuudet tulevat käyttöön.
 • Tullit vaihtelevat tuoteryhmittäin.
 • Uusi tilanne muuttaa pelikenttää. Lisäkustannuksista on sovittava asiakkaan kanssa.

Eron hetkellä EU:n lainsäädäntö on sellaisenaan voimassa Britanniassa. Tämän jälkeen alkaa muutosprosessi brittilainsäädännöksi. Brittiviranomaiset ja tuomioistuimet lähtevät tulkitsemaan lainsäädäntöä omista lähtökohdistaan. Brittikauppaa käyvien yritysten pitää olla selvillä siitä, miten lakimuutokset vaikuttavat kaupankäyntiin.

Brexit tarkoittaa enemmän byrokratiaa

Eron myötä Britanniasta tulee kolmas maa suhteessa EU:n sisämarkkinoihin. Se tarkoittaa, että kaikki tavarat on tulliselvitettävä. Viejät ja tuojat ovat vastuussa siitä, että näin tapahtuu. Tavaranhaltija voi hoitaa tulliselvitykset itse tai käyttää huolintaliikettä. Jotta tulliselvitys ja sähköinen ilmoittaminen olisi sujuvaa, tarvitaan usein tullin myöntämiä lupia.

Kun EU:n ja Britannian välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, se tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja satamissa. (Lähde: tulli.fi)

 • Jos tuo tavaraa Britanniasta, tullit maksetaan, kun tavara lunastetaan. 
 • On selvitettävä, tarvitaanko lupia tai sertifikaatteja maahantuonnissa ja viennissä. Sisämarkkinoilla kauppa on vapaata, mutta Britannian eron jälkeen joidenkin tavaroiden ja tuotteiden tuominen EU-maahan saattaa olla luvanvaraista (esimerkiksi elintarvikkeet, maataloustuotteet, lääkkeet, sotatarvikkeet). Lisäohjeita löytyy tullin rajoituskäsikirjasta. Viennissä niin sanotuissa kaksikäyttötuotteissa (dual use) voidaan tarvita vientilupa.   
 • Mikäli tuo tavaraa Britanniasta, yrityksen status voi muuttua. Jos yritys on nyt jakelijan asemassa (distributor), voi olla, että jatkossa se onkin maahantuoja. Tämä tuo mukanaan uusia velvoitteita ja vastuita. Brittituotteen maahantuoja on vastuussa siitä, että tuote täyttää EU:n ja Suomen vaatimukset.
 • Jos yritys vie tavaroita Britanniaan sellaisesta maasta, joka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, tilanne voi muuttua niin, että tavaroista on maksettava isojakin tulleja. Tämä koskee esimerkiksi päivittäistavarakauppaa. Kovassa brexitissä Britannia on EU:n vapaakauppasopimusten ulkopuolella.
 • On selvitettävä, onko tuotteen tuotemääräykset harmonisoitu EU-maissa. Tämän tunnistaa siitä, että tuotteessa on CE-merkintä. Tuotteiden CE-merkitseminen on maahantuojan velvollisuus ja CE-merkinnän antavan tahon pitää olla EU:ssa tai Euroopan talousalueella. 

Miten brexit näkyy yrityksissä?

Se, miten brexit todella vaikuttaa yrityksiin, selviää pian. Oleellista on keskustella brittiasiakkaiden kanssa siitä, miten brexit vaikuttaa tuotteisiin tai palveluihin sekä miten brexit ja sen tuomat lisäkustannukset huomioidaan yritysten välisissä sopimuksissa.

Brexitin myötä tavaratoimitukset ja -kuljetukset hidastuvat ja vaikeutuvat. On selvitettävä, miten toimia, jos tavarantoimitukset viivästyvät: tullaanko maahantuonnissa tarvitsemaan esimerkiksi fyysisiä tarkastuksia ja missä ne tehdään? Tämä koskee erityisesti helposti pilaantuvia tavaroita sekä alihankintatuotteita, jotka tulevat osaksi lopputuotetta. Tulleista ja tavaroiden varastoinnista syntyy lisäkustannuksia, joista yritysten täytyy sopia. 

Tällä hetkelle jakelijat ja alihankkijat EU:ssa ja Britanniassa eivät vielä ole varautuneita brexitin lisähaasteisiin.

 

Lue myös:

Yrittäjä, varaudu brexitiin - edessä on pitkään jatkuva kaaos

Suomen Yrittäjät luo suhteita britteihin – ”Kannattaa varautua kovaan brexitiin”