Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

EU-tietopaketti

EU:n päätöksenteko vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaikkiin jäsenmaiden yrityksiin. On arvioitu, että EU-sääntely vaikuttaa noin kahteen kolmasosaan merkittävistä Suomen hallituksen lakiesityksistä. Elinkeinolainsäädännön osalta jopa yli 90 % perustuu ainakin osaksi EU-sääntelyyn.


Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelma

Erasmus for Young Entrepreneurs on vuonna 2007 käynnistetty
ohjelma uusien yrittäjien vaihtoaktiviteeteille, joita Euroopan komissio rahoittaa.


eurooppatiedotus.fi

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus tuottaa ja välittää kansalaisille tietoa EU:sta.


Miksi EU-vaikuttaminen on tärkeää?

EU:n päätöksenteko vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaikkiin jäsenmaiden yrityksiin. EU:n käytännön vaikutukset näkyvät sääntelynä, ohjelmina ja hankkeina.


Jäsenmaat

EU:ssa on tällä hetkellä 27 jäsenmaata. Suomi on ollut EU:n jäsen vuodesta 1995 lähtien.


EU:n keskeiset toimielimet

Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat keskeisimmät toimielimet EU:n päätöksenteossa.


Pk-yritystietoutta ja tietoja pk-yrityksille

EU on aktiivinen PK-yritysten suuntaan. PK-yrityspolitiikalla halutaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa myös jäsenmaiden toimintaan.

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2958, 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi